fredag 1 juni 2018

Nyheter om arkeologi och historia i Dalarna och Västmanland juni 2018


 

 

FÖRELÄSNINGAR OM SAMER

 

12 juni 2018  Äppelbo i Dalarna

Läs mer: Ericson, Peter 2018-05-29. Äppelbo seminarium om samernas sydliga historia, 12 juni. 

STADSVANDRINGARNA i Samernas Stockholmiana sommaren 2018


 

VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEICHEFER


I VLT, del 2 sidorna 6-7, den 31 maj 2018 intervjuades den förre länsmuseichefen Carl-Magnus Gagge som berättade om flytten från Västerås slott till Karlsgatan 2 och några intressanta projekt under hans tid som museichef,  rysslägret vid Krampen, graffitin i Västerås och den senaste projektet om samer, främst sockenlappar (som har fått en fortsättning) och till VLT sade han:

-Vi har gjort att den samiska kulturen varit påtagligt närvarande i framför allt norra Västmanland och de förr så kallade ”sockenlappar” som slaktade hästar och arbetade med hantverk här.


Den nye museichefen Jennie Schaeffer vill lyfta fram ”kvinnors liv och roller i länets industrihistoria”. 

 

HEMLIG RESA I SAMERNAS SPÅR

 

Västmanlands läns museum hade ordnat en hemlig bussresa i samernas spår kring Salatrakten. Guider var arkeologen Bo Ulfhielm och musiepedagog Anna Bratås och det var mycket intressant ur mitt (Jouni Tervalampi) eget intresse, då det var platser jag själv inte besökt tidigare. Om utflykten kan du läsa länken nedan.

Heikki, Jörgen 2018-05-26. Samiskt historieprojekt i Mellansverige får fortsättning. Sameradion & SVT Sápmi


 

NY WEBBPORTAL OM SYDSAMISK HISTORIA


OHTSEDIDH- Samiska kulturyttringar i Mellansverige


 

Rinaldo, Per 2018-05-31. Okänd samehistoria flyttar ut på nätet. SVT Gävleborg


 

Westin, Silvia Anna 2018-05-31. Samernas historia ska synliggöras. SVT Västmanland
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/samernas-historia-ska-synliggoras

 

 

ARKEOLOG FÅR HEDERPRIS

Arkeologen Ewa Ljungdahl får ett hederspris.

 

Läs mer. Niia, Anna-Karin 2018-06-01. Ewa Ljungdahl tilldelas SSR:s hederspris. Sameradion & SVT Sápmi.


 

 

RAPPORTER OM DEN VIKINGATIDA STADEN AROS I VÄSTERÅS


Slottsgatan - lämningar av Västerås äldsta gata
. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Slottsgatan. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:72.


Vikingatida kulturlager. Upprustning av Stadsparken i Västerås.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Stadsparken. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:41.

 

EN AV VÄSTERÅS MEST OMSTRIDDA HUS KAN VINNA FINT PRIS

 

Västerås fulaste hus kandidat till Västerås finaste byggnad.

Av Jouni Tervalampi 22 maj 2018


 

 

VÄSTMANLANDS FÖRSTA VIKINGATIDA DNA

 

Mytiska svear begravda i båtar dna-undersöktaFILM OM DEN STORA SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND

Filmaren Mia Björkström ska göra en dokumentärfilm om den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Läs mer: Fredriksson, Yngve 2018-05-31, Brandrisk när filmen om branden spelas in. VLT del 1, sidan 18

UTSIKTSTORN UPPFÖRD VID BRANDOMRÅDET I VÄSTMANLAND

Av Jouni Tervalampi

Ett utsiktstorn har uppförts mitt i den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Det ligger på Grävlingsberget vid Hällaskogsbrännan med en fantastisk utsikt där man se gränsen mellan den brända svarta skogen och den levande skogen. Ett litet tips! Åker ni från Ramnäs hållet finns det en skylt som står ”Hällskogsbrännan 2 km”, men då kommer ni till en helt annan plats i brandskogsområdet. Utan sväng till höger före bron före Virsbo där det står skyltat ”Hällskogsbrännan 7 km”  och då kommer ni till besöksområdet med utsiktstornet.

PROGRAM VID ANUNDSHÖG I VÄSTMANLND 2018

Anundshög. Sveriges största forntida gravhög Officiell hemsida
http://www.anundshog.se/artikel.asp?strukturId=231

MÖJLIG KAMMARGRAV VID ANUNDSHÖG FÖRSTÖRD AV SKOGSMASKIN


Av Jouni Tervalampi

 

På gravfältet Anundshög-Tibble  (Västerås 428:2) på Badelundaåsen finns en fyrkantig stensättning, 7 x 7 meter, med en avlång fördjupning - en möjlig kammargrav – och har blivit överkörd av en skogsmaskin så att numera ser den ut som en tillplattad stensättning.

 

UPPSATS OM GRAVHÖGAR MED RÄNNOR FRÅN DALARNA

Ohlsson, Rasmus 2017. Varför ligger du i rännan?: Fallstudier av tidigmedeltida bengömmor i kantrännor till gravhögar från yngre järnålder i Dalarna.

Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologi.


 

STENÅLDER I DALARNA

 

Stenålderslämningar vid Rödbrostrand, Idre. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Idre 496. Idre 76:1. Idre socken. Älvdalens kommun. Dalarnas län. Dalarna. Fredrik Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:15.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar