fredag 23 mars 2018

Nyheter om arkeologi och historia i Västmanland april 2018
SAMER I VÄSTMANLAND - 1:a APRILSKÄMTET 2006?

Av Jouni Tervalampi


FORNLÄMNINGSLETAREN

Kända och okända fornlämningar
av Jouni Tervalampi 2018


ROMERSKT BRONSMYNT FUNNET I FAGERSTA I VÄSTMANLAND

I boken Myntfynd från Västmanland tar författaren till boken Eva Wiséhn upp en notis om ett fynd av ett bronsfynd från ca 284-305 funnet vid Realskolan i Fagersta. Arkeologen Inger Zachrisson kopplar romerska bronsmynt till samer. Vid Skrumla udde vid sjön Aspen i Fagersta har arkeologer grävt ut en järnframställningsplats daterad till 500-talet. Ytterligare en järnframställningsplats finns på Storön i sjön Stora Aspen. Sedan är det frågan om det finns stensättningar kring Lilla och Stora Aspen.

Men var finns gravarna och boplatsen? Är det någon som sett spår efter ett båtdragställe mellan Gångvikarna vid Åmänningen och sjön Lilla Aspen? Eller, några andra märkliga stenformationer.
Är det någon som vet får de gärna mejla mig. tervalampi(a)mail.com Ska själv ta en titt runt Aspensjöarna senare vid försommar/sommar 2018.

Forenius, S. & Lindberg, K-F. 2013. Blästplats och mesolitisk boplats vid Norra Sjöhagen. Västmanland, Fagersta socken, Norra Sjöhagen, objekt 205, 216 m fl. RAÄ UV GAL. Rapport 2013:04. (RAÄ dnr 3.4.2-292-2013) Fagersta 358 & Fagersta 355

Zachrisson, Inger 2010. Vittnesbörd om pälshandel? : ett arkeologiskt perspektiv på romerska bronsmynt funna i norra Sverige. Fornvännen 2010
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/3248

TIMMERFLOTTNING EFTER HEDTRÖMMEN

Ylva Roslund Forenius skriver om “Flottningen i Bergslagen” i Bergslaghistoria årsbok 2017 där hon tar upp flottningen efter Hedströmmen i Västmanland.

SILVERUGN FÖR NEDSMÄLTNING AV SILVERMALM VID FLÄCKEBO FRÅN 1300-TALET

Jan Carlsäter skriver om “Vad slaggsumpslaggen ruvade på att få berätta ” i Bergslaghistoria årsbok 2017 om upptäckten av resterna av en ugn från 1300-talet för bly- och silvermalm i Fläckebo socken med malm från jordstengruvor - kallad ”silvergruva” i äldre skritliga källor.

FLYGETS HISTORIA PÅ F1 OCH HÄSSLÖ FLYGPLATS I BOK

.I Flyghistorisk revy 2017 – Flyget i Mälardalen berättas det bland annat om Hässlös första flygplats som senare blev flygbasen F1 i Västerås.

MYNTBOK BERÄTTAR OM VÄSTMANLANDS HISTORIA

Eva Wiséhn har skrivit boken Myntfynd från Västmanland (2017). En guldgruva för oss som skriver om Västmanlands historia. Recensenten Jonas Rundgren skriver i Svensk numismatisk tidskrift 6 – 2017 (S. 143): ”Alla som är intresserad av numismatisk, arkeologi, lokalhistoria eller topografi borde ha ett exemplar av denna publikation.” 

UNG KVINNA FRÅN VÄSTMANLAND FLYDDE INTE VID SLAGET I VIBORG 1790

Årsboken 2018 från Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har namnet I krig & fred.
  Jag fastnar för en händelse utanför Viborg vid Karelska näset 1790. Ann Österberg skriver om ”Anna Maria Jandotter Engsten, pigan som vågade livet” om hennes familj från Västmanland, händelsen vid Viborg, och hennes tragiska öde. Gustaf III:s ryska krig varade från juni 1788 till augusti 1790. Gustaf III:s flotta hade blivit instängd vid Viborgska viken sommaren 1790 då ryssarna flotta hade spärrat av viken. Den 3 juli 1790 bröt sig den svenska flottan ur ut den ryska blockaden och kom att kallas för ”Viborgska gatloppet”. Med i sjöslaget var en 26-årig kvinna som var uppväxt i Västmanland som inte flydde när skärgårdsbåten träffades och började läcka in vatten, då 5 båtsmän flydde båten, medan Anna Maria tätade läckan med några av sina kläder och lyckades få upp seglet halvvägs under kraftig beskjutning, seglade till Svensksund utanför Kotka, där hon ett par dagar senare måste ha upplevt sjöslaget 9-10 juli. 

Läs mer: Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening
https://www.hembygd.se/vastmanland/arsbocker/

VÄSTERÅS – SVERIGES FULASTE STAD?

Föreningen Arkitekturupproret har utlyst en tävling om Sveriges fulaste stad och bland kandidaterna finns Västerås.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar