måndag 24 juli 2017

Västmanlands största silverskatt på Västmanlands läns museum


 

ÖSTJÄDRASKATTEN ÅTER PÅ VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM


Västmanlands största silverskatt på Västmanlands läns museum

 Av Jouni Tervalampi, 24 juli 2017

Förra gången jag såg delar av Östjädraskatten, som är Västmanlands största vikingatida skatt, var 2014, då hade utställningsansvarige lagt mynten på rad. Nu när Östjädraskatten åter finns på Västmanlands läns museum har den utställningsansvarige lyckats mycket bättre och lagt de dansk-skånska delen tillsammans. Personen har lyckats pussla ihop 13 delar av silverspännet av Hiddensetyp till ett helt runt spänne. Det visar att spännet var helt och bröts i delar vid Järna i Dingel hundra, och inte var delar av olika Hiddenseehängen. Bra gjort! 
Till vänster om Hiddenseespännet ligger 8 stycken Hedebymynt av silver där flera av mynten är stämpelindetitska med två fynd från Skåne och tillsammans med andra silverfynd tolkar vissa forskare att fynden kommer från ett uppdelat samlat fynd. Till höger om spännet 6 tyska och 2 vendiska mynt i korsformstyp.  Var Jädramannen i tjänst hos den danske kungen Harald Blåtand?
Ovanför danska-skånska mynten syns de arabiska mynt och längst in de övriga delarna av klippta silverdeler från den dansk-skånska delen av skatten.   
 
Placeringen av silverskatten från Östjädra i Dingtuna socken är placerad i rätt geografisk del av Västmanland i rätt monter där vi finner svärdet från Skärvsta och en smedstång från Östra Skogsta  från Lillhärad socken norr om Dingtuna socken.
 
På tre arabiska mynt från Östjädrajädraskatten har man funnit graffiti i form av ett vikingaskepp, ett spjut och på det tredje myntet vet jag inte vad det är för klotter. De tre graffitimynten ligger längst till vänster närmast fönstret i montern om Östjädraskatten på Västmanlands läns museum.


 

Läs mer om föremålen på Västmanlands läns museum av Jouni Tervalampi 2017
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/2017/02/vastmanlands-lans-museum.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar