fredag 28 juli 2017

Graffiti på mynt från Västmanlands största silverskatt på Västmanlands läns museumETT VIKINGSKEPP KLOTTRAT PÅ MYNT FRÅN ÖSTJÄDRASKATTEN

 
Av Jouni Tervalampi, 28 juli 2017

Graffiti på mynt från Västmanlands största silverskatt på Västmanlands läns museum

På tre arabiska mynt från Östjädraskatten, som är Västmanlands största vikingatida skatt, har man funnit graffiti i form av ett vikingaskepp med mast och linor, ett spjut och det tredje myntet vet jag inte vad det är för klotter. De tre graffitimynten ligger längst till vänster närmast fönstret i montern om Östjädraskatten på Västmanlands läns museum.


Läs och titta mer: Hammarberg, Inger och Rispling, Gert 1985. Graffiter på vikingatida mynt. Hiukiun 11. S. 63-78.


 Läs mer om föremålen på Västmanlands läns museum av Jouni Tervalampi 2017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar