måndag 15 maj 2017

Nyheter om Arkeologi & Historia 15 maj 2017
SAMER I MELLANNORRLAND


Seminariedag: Samer i Mellannorrland 20 maj 2017. kl. 11.00 – 17.00


 


Plats: Murberget, Härnösand, i hörsalen och på skogssamevistet.


 


Seminariet är kostnadsfritt


11.00 "Samer i Västernorrland". Ewa Ljungdahl, arkeolog på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.


Pause för fika och lunch.


13.00 107-åringen som förlorade sitt land och försvann. Mårten Nilsson och lappmarkens kolonisation. Gudrun  Norstedt författare och doktorand på SLU.


14.00 Samer i syd - deras långa historia och möten med "nordmän". Inger Zachrisson, arkeolog, docent och  tidigare förste antikvarie vid Historiska museet, Stockholm.


15.00 "Skogssamevistet på Murberget". Samiska byggnader från Malå, Arjeplog/Arvidsjaur. Jörgen Stenberg,  renskötare och jojkare från Malå.


 
 


SYDSAMISKT PROJEKT FÅR EN HALV MILJON KRONOR


 


Projektet Ohtesedidh - Samiska kulturyttringar i Mellansverige; Gävleborgs, Dalarnas och Västmanlands län, har fått 500 000 kr från Kulturrådet för insamling av uppgifter om samer och att arkeloger besöker platser där samer vistats i de berörda länen. Det är ett samarbete mellan Gaaltje – sydsamiskt centrum och länsmuseerna i de ovannämnda länen.


 


Källa: Edberg, Jonas 2017-05-13. Miljonbidrag till kulturprojekt. Västerås Tidning. S. 13.


 


REN- OCH ÅLGHORN FRÅN VIKINGATIDEN FRÅN SIGTUNA HAR ANALYSERATS


 


Schyman, Joakim 2012. Proveniensbestämning av vikingatida hornmaterial- En studie utifrån stabila isotoper. Masteruppsats 2012. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
pdf.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:537949/FULLTEXT01.pdf


 
Karlsson, Johnny 2015. SPILL OM DJUR, HANTVERK OCH NÄTVERK I MÄLAROMRÅDET


UNDER VIKINGATID OCH MEDELTID. Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.
 


SPÅR EFTER SAMER PÅ ISLAND?


  To die into the mountain. A study of a Northwestern Icelandic burial mound and the Sámi cultural influences in Viking Age Iceland
 
FOTOGRAFEN OCH RAGGARNA


Fotografen Kjell-Åke Jansson porträtteras i VLT om hans mångåriga fotoprojekt om raggare.

Läsa och titta mer: Jersenius, Erik 2017-04-27. Manlig bilkultur i uppluckring. VLT. S. 5-7
SAMER I HÄLSINGLAND


 


Läsa mer: Ericson, Peter 2017-05-14. Bollnäs och samerna. Del Ett: Arkeologiska rön i utkanten, boställen i arkiven, en sejte och kustskogssamer…Bloggen South Saami History
 
HÖKJAKT PÅ JÄRNÅLDERN  OCH MEDELTIDEN I NORGE


 
Läsa mer: Orten Lie, Ragnar 2016. Falkonering med hauker. Spor nr 1 2016.
DÅ DJUREN GICK HUNGRIGA I FINLAND


Isotopanalyser av skelett från får visar de gick hungriga på medeltiden, vilket tyder på att människorna hade det tufft också.


Naturresursinstitutet Luke. 2017-02-10. Benen och tänderna avslöjar: förfäderna till finsk boskap och finska får levde i hårda förhållanden i synnerhet på medeltiden.

UPPSATS OM HÄLLRISTNINGAR


 Eriksson, Caroline 2016. Sublima ristningar. Sökandet efter bronsåldersideologi i hällristningsområden kring Enköping, Norrköping och Skåne. Masteruppsats i arkeologi.


 Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar