måndag 2 januari 2017

Historisk nyheter om Dalarna och Västmanland Jan 2017

Föredrag om arkeologi i Dalarna våren 2017SAMISKA PLATSER I DALARNA EFTERLYSES

Läs mer: Hulander, Emma 2016-12-20. Dalarnas museum efterlyser spår av samer.
Dalarnas museum 2017. Spåren efter skogssamer i Dalarna

VIKINGATIDA GRAVHÖG FUNNEN I LEKSAND

Spår efter en gravhög funnen i Leksand i Dalarna.
– Vad vi kan se i dag är halva graven förstörd, men den andra halvan finns kvar. Den ligger under matjordslagret som är mellan 30 och 40 centimeter djupt, sade arkeologen Greger Bennström till Dalarnas Tidningar.


Hällberg Ankki 2016. Grävde en avloppsledning – hittade unik vikingagrav.dt.se


VÄSTERÅS UTSEENDE SKAPADES MEST AV EN PERSON

Från slutet av 1800-talet till 1960-talets rivningshysteri dominerades Västerås av byggnader som hade ritats av Erik Hahr (1869- 1944). Har du bott på Västerås stadshotell eller besökt museerna vid Karlsgatan 2 har du varit inne i ett hus ritat av Erik Hahr. Nu har en bok kommit ut om Västerås stora arkitekt, bakgrundsmaterialet har tagits fram av Jan-Åke Alkeblad, som tidigare innan pension arbetade på lantmäteriförvaltningen inom Västerås kommun och boken är skriven Ylva Öhlander och Anders Lif. Boken är utgiven av Västmanlands läns museum.

Läs  mer: Blom, Lasse 2016-12-28. Han som formade Västerås. Västerås Tidning.
http://www.direktpress.se/vasterastidning


JÄRNÅLDERS FISKARNAS GRAV/AR PÅ BJÖRNÖN I VÄSTERSFJÄRDEN I MÄLAREN

Södra Björnö i Västerås. Rivning av två fritidshus på Björnön.Arkeologisk kontroll. Gravgrupp Västerås 230:1-4. Södra Björnö 1:1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:66

SPÅR EFTER HALLSTA VIKINGATIDA GÅRD

Knektbacken Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Knektbacken i anslutning till fornlämningarna 132:1, 133:1 och 133:2, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanlands län, Västmanland Johan Klange Rapporter från Arkeologikonsult 2016:3008 Arkeologisk förundersökning.

GÅRD VID KÖPING I VÄSTMANLAND OFFER FÖR KLIMAT KATASTROFEN 536?

Ida Andersson skriver om ”Holmsmalma/Gålby – ett forntida maktcentrum i Köpingsboken 2016. Hon menar att  Holmsmalma/Gålby var en föregångare till Ströbohög och som försvann som gård på 500-talet.


HISTORIA: RYSKA FÅNGLÄGER I VÄSTMANLAND

I Bygd och bruk nr 5 2016 – Berättelser från Skinnskattebergs bergslag skrivs det om ”Rysslägret i Baggå” och en ättling till en av de ryska fångarna, Vitaly Pozdiakov, skriver i artikeln ”Ett ryskt människoöde under andra världskriget”.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar