måndag 2 januari 2017

Arkeologi och Historia Januari 2017

NORSK VIKINGAHÖVDING INTE BEGRAVD I FRANKRIKE

Det var inte den norske vikingahödvingen Rollo från Möre i Norge som låg begravd i Normandie i Frankrike.

Läs mer: Strömsodd, Vegard 2016-11-23. 2016-11-23. Skjelettsjokk for norske forskere på vikingjakt. Nrk.no

KRISTNA NAMNET PETER PÅ RUNSTEN OCH FÖREMÅL

2916-11-22. Ett trälock med runor från Uppsala. Riksantikvarieämbetets K-Blogg.
10 MEST UPPSKATTADE ARKEOLOGISKA FYNDEN I VÄRLDEN ENLIGT HERTAGE DAILY


KULTISKA AMULETTRINGAR FUNNA INTILL HARGAR I STOCKHOLMSTRAKTEN
Rekordmånga amulettringar påträffades i Hjulsta vid arkeologisk slutundersökning (vecka 46). Kulturmiljö Mälardalen. KM:s hemsida.
OLIKA GUDAR UNDER VIKINGATIDEN


SPÅR EFTER HANDELSMÄN/KVINNOR I GAMLA UPPSALA

2016-10-03 Av yttersta vikt. www.arkeologigamlauppsala.se
DNA KAN AVSLÖJA VEM SOM GJORDE HÄLLMÅLNINGAR

I Finland finns det hällmålningar med avbildade handavtryck som har kommit till genom att konstnären blandat ockra och saliv i munnen, lagt handen på berget och sprutat ockran med saliven över handen och ett handavtryck bildats. En möjlighet är att dna från saliven kan finnas kvar i ockran på hällmålningen.

Läsa mer: Nilsson, Lars-Göran 2016. Ett 36 000 år gammalt konstgalleri. Allt om vetenskap 11-2016. (s. 40-43)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar