torsdag 25 augusti 2016

Nyheter om Arkeologi & Historia september 2016FINSKA SPÄNNBUCKLOR FUNNA MED METALLDETEKTOR

I Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2009–2010, utgiven 2015. finns en artikel på svenska ” Metalldetektorverksamhet i Ruokolax, Södra Karelen  2009–2010 ” om amatörarkeologer som gör fynd. I Finland finns det inget förbud mot metalldetektorer.


Är metalldetektorer ett gissel eller en gudagåva?

Metal Detecting in Finland - An Ongoing DebateSAMISKA GRAVAR FUNNA I FINLAND


DANSKA MOSSLIKS KLÄDER KOM FRÅN TAMDJUR

Läsa mer: Persson, Price 2016-07-17. Ny analysemetode afslører hemmeligheder fra danske moselig. Videnskab.dk

MINIATYRAMULETT FÖRESTÄLLANDE ODEN FUNNEN I DANMARK

En miniatyramulett föreställande Oden sitta vid sin högsätestol med korparna, Hugin och Munin, har hittats i Danmark.
Tyvärr när det gäller metalldetektorfynd förstör det gravkontexten (om det kommer från en grav) om man inte gör en arkeologisk utgrävning. Vi får inte veta orsaken till bäraren av amuletten. Vem denne person var?
Läsa mer: Grötte, Marit 2016-08-05. Hobby-arkeolog fant sjelden amulett fra vikingtiden. Tv2.no

FYND FRÅN ÅLÄNDSK KUNGAHALL

Fynd från en åländsk hallbyggnad stärker bilden att det handlar om en hallbyggnad som ägdes av en storhövding eller kungen av Åland i generationer under vendel-vikingatid.
Arkeologen Kristin Ilves och hennes arkeologteam har under utgrävningar sommaren 2016 funnit en glasbit från en så kallad snabelbägare från 600-700-talet, plus ytterligare fragment från fyra glas.
Glas var oerhört prestigefyllt när man ville skryta för sina gäster. Att dricka ur importerade glas som kom långt bort ifrån visade att det inte var en vanlig bondgård. Glasen skulle vara väl synliga och vittnade om hög status och rikedom, sade arkeologen Frands Herschend till Nya Åland

Läsa mer: Smeds, Nina
 2016-07-28. Glasfynd vittnar om långväga kontakter och status. Nya Åland
http://www.nyan.ax/nyheter/glasfynd-vittnar-om-langvaga-kontakter-och-status/
Ilves, Kristin 2015. Fynd efter en yngre järnåldersaristokrati i Kvarnbo, Åland. Finskt Museum 2013-2015 (sid 65-80)
http://www.academia.edu/26278892/Fynd_efter_en_yngre_j%C3%A4rn%C3%A5ldersaristokrati_i_Kvarnbo_%C3%85land
Frands Herschend 2016-08-05 Mead Cups. Bloggen: The hall at the crossroads of Baltic waterways.
https://kvarnbohall.wordpress.com/2016/08/05/mead-cups/

ALES STENAR

Nya uppgifter om skeppssättningen Ales Stenar i Skåne i Sverige.
Läsa mer: Arkeologernas blogg 2016-08-19. Ny artikel – Ales stenar

SÖDERTÄLJELEDEN VAR FARBAR PÅ 1000-TALETS SLUT

Läsa mer:Andersson, Gunnar, Källström, Magnus & Näversköld, Kerstin O. 2016. Runstensfynden från Björkö by. Fornvännen nr 111. (sid 102-117)


KAMMARGRAVAR I VÄSTERNORRLAND

Läsa mer: George, Ola 2016. En folkvandringstida kammargrav vid Björkå i Överlännäs, Ångermanland. Fornvännen nr 111. (sid 73-82)
Persson, Peter 2016. Kammargravar i Västernorrlands län. Fornvännen nr 111. (sid 83-96)

JARLAR I SÖDRA SVERIGE PÅ 400-500-TALET

Läsa mer: Danell, Ulf 2016. Hälsningar från de skånska jarlarna. Populär Arkeologi 2/2006 (sid 24-26)


VENDEL-VIKINGATIDA KÄLLAN VID NIBBLE I FJÄRDHUNDRALAND

Läsa mer: Hellqvist, Magnus & Hedmark, Mia 2016. Naturliga vattenkällor har hjälpt människor att överleva. Populär Arkeologi 2/2006 (sid 4-7)

VENDELTIDA HJÄLMAR FRÅN UPPLAND

Läsa mer: Seiler, Anton 2016. Hjälmen från Inhåleskullen i Danmarks socken och det vendeltida följesstemet. Fornvännen nr 110

AVHANDLING OM LÖSDRIVARE I VÄSTMANLAND PÅ 1830-talet

En mycket intressant avhandling på mer 500-sidor har Theresa Johnsson skrivit.

Läsa mer: Tjärnlund, Nils Johan 2016. ”Systemet gav överheten en väldig makt över folk”. Populär Historia 9/2016. (sid 13-14)

FÄRGGRANNA KLÄDER PÅ VIKINGATID OCH TIDIG MEDELTID

Grönt, blått och rött var vanligt på vikingatid och tidig medeltid i Finland.

Svinn Krista 2015. Färgämnen och färgningsmetoder i yngre järnålder Finland. Doktorsavhandling, Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning.

AVHANDLING OM VIKINGATIDA OCH TIDIG MEDELTIDA SVÄRD I FINLAND

Moilanen Mikko 2015. Marks of Fire, Value and Faith Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD)

Archaeologia medii Aevi Finlandiae XXI. Sällskapet för medeltidsarkeologi.
:
https://www.doria.fi/handle/10024/119919

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar