tisdag 10 maj 2016

Nyheter om runstenar våren 2016

Nyheter om runstenar våren 2016

DALMÅLET UPPSTOD I VÄSTMANLAND

Runforskaren, Magnus Källström, har upptäckt att runstenarna från Berga (idag står de vid Thams park) i Skultuna och andra runstenar i Västmanland var ristade på dalmål.

Även om de ovanstående dragen också finns i andra svenska dialekter är det kanske inte alltför långsökt att tänka sig att vi i de västmanländska runinskrifterna faktiskt kan ha fröet till senare tiders dalmål, skriver Magnus Källström i Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring.

Källström, Magnus 2012. Skriftnorm och runsvensk dialekt – en pilotstudie från Västmanland. M. Bylin et al. (red.) Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring. Stockholm. S. 110–122.
http://www.raa.se/app/uploads/2014/05/SSH12_Kallstrom.pdf

SKRIV SOM DET LÅTER – RUNRISTARE RISTADE PÅ DIALEKT

Västmanland har aldrig haft en enhetlig dialekt, utan den kan delas in i tre dialekter, rumpmas-dalmål efter Strömsholms kanal, där varje brukssamhälle har sitt bruksmål, mälardalska som är en del av gnällbältet och öster om Svartån. 

 Nu har runforskaren, Magnus Källström, upptäckt att runristare skrev på dialekt, de högg in ord som det lät i trakten. Det visar att runstensbältet i östra Västmanland var språkligt indelat i två delar, ett i söder och ovanför. Runstensmästaren Litle var västmanlänning och verksam norr om Lillån-Stora Myran-Sjömyran.

Källström, Magnus 2012. Skriftnorm och runsvensk dialekt – en pilotstudie från Västmanland. M. Bylin et al. (red.) Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring. Stockholm. S. 110–122.
http://www.raa.se/app/uploads/2014/05/SSH12_Kallstrom.pdf
Tervalampi, Jouni 2010. Det ”äkta” Västmanland.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/2010/02/det-akta-vastmanland.html


VÄSTMANLAND HAR FÖRLORAT EN RUNSTEN

De två runstenarna från Grällsta i Kila socken i Västmanland är i verkligheten en runsten.
Läsa mer: Källström, Magnus 2012. Två blir en: Om Grällstastenarna i Kila (Vs 27 och Vs 28) och något om vikingatidens brobyggande i: Futhark. International Journal of Runic Studies 2. S. 177–191. (tryckt 2012)

FINLANDS ENDA RUNSTEN RESTES AV EN RISTARE FRÅN ENKÖPINGSTRAKTEN I UPPLAND


RUNSTENAR BERÄTTAR OM VIKINGAFÄRDER TILL DE BALTISKA SMÅRIKINA
Hedlund Stylegar, Frans Arne 2016-05-04. Vikinger i austerveg. Bloggen: Arkeologi i nord
http://arkeologi.blogspot.se/2016/05/vikinger-i-austerveg.html

RUNSTEN FRÅN VÄSTMANLAND I BOK


Runstenen från Fågelbacken vid Badelundaåsen, tillhörande vikingatida gården Jädra (Hubbo socken), är med i boken Fibula, Fabula, Fact – The Viking Age in Finland (2014).

ERIK – OKÄND RUNRISTARE GJORDE RUNSTEN I MÖKLINTA I VÄSTMANLAND

Från Forneby till Gamla Uppsala – några nyheter om runristaren Erik Magnus Källström
HumaNetten Nr 32 Våren 2014

RUNSTENSVANDRING I SIGTUNA I UPPLAND

Sigtunas kommun har gjort en snygg guide över runstensvandring i deras Sommar turistbroschyr 2016

NY TOLKNING AV RÖKSTENEN

Läsa mer: Holmberg, Per 2015. Svaren på Rökstenens gåtor: En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet. Futhark 6 (2015)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar