onsdag 30 mars 2016

Nyheter om Arkeologi & Historia April 2016

Arkeologi & Historia April 2016


VÄSTERÅS ÄLDSTA KUNGSGÅRD LÅG I NÄRHETEN AV VÄSTERÅS DOMKYRKA

Västerås slott var inte Västerås äldsta kungsgård. Arkeologen Jonas Ros skriver om Västerås slotts
”14C-dateringar visar att lagren dateras till 1300–1600-tal. Västerås slott omnämns första gången 1396 och då var borgen sannolikt relativt ny. Men det finns en skriftlig uppgift från år 1361 om att det har funnits en äldre kungsgård i Västerås och i rapporten föreslås att den låg i närheten av domkyrkan.”
Ros, Jonas 2015. 1300-tal vid Västerås slott Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västerås 232:1 Fastigheten Olympia 3 Västerås Domkyrkoförsamling Västerås kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:8.

VIKINGARS KLÄDMÖNSTER KOM FRÅN MELLANÖSTERN

Läsa mer: Sveriges Radio Vetenskapsradion 2016-03-02. Historia.
När sidenvägen gick till Sverige.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/684959?programid=407

ERIK HALSHÖGGS SOM I HELGONLEGENDEN

Nättidningen Svensk Historia 2016-03-
Mycket i legenden om Erik den helige stämmer
http://svenskhistoria.se/mycket-i-legenden-om-erik-den-helige-stammer/

ETT KRANIE FRÅN EN OKÄND SAMMANDRABBNING PÅ SÖDERTÖRN FRÅN 1400-TALET
”Ett oväntat fynd i ett av avfallslagren i källaren var en del av en människoskalle daterad till 1400-tal. En hypotes är att den härrör från en person som omkommit vid en sammandrabbning mellan lokala bönder och tyska soldater, som enligt en lokal tradition ska ha ägt rum i närområdet under unionstiden” skriver arkeologerna Kristina Jonsson och Alexander Duncan i deras arkeologiska rapport.
Jonsson, Kristina & Duncan Alexander 2015. En tidigmodern gård i Österhaninge Arkeologisk slutundersökning Fornlämning Österhaninge 260:1 Täckeråker 1:8 Österhaninge socken Haninge kommun Stockholms län-
http://213.204.179.120/PageFiles/332/KM2015_37.pdf

KRITIK MOT FÖRSLAG ATT SÄLJA UT MUSEER FÖREMÅL

Vetenskapsjournalisten och författaren, Maja Hagerman, är kritisk till galleriet Fotografisk museet och den nya museiutredningen.
Läsa mer: Hagerman, Maja 2016-03-15. Låt museer vara tidens bryggor DN:se
http://www.dn.se/ledare/kolumner/maja-hagerman-lat-museer-vara-tidens-bryggor/

SILVERKORSET FRÅN BIRKA TILLVERKAT I HEDEBY?

Silverkrusefixet av filigran funnen i grav 660 på Birka kan ha tillverkats i Hedeby. Det menar arkeologen Martin Rundkvist då två likadana kors är funna kring södra Jylland i Danmark.
De krucifixen är Jesus fastbunden på korset och inte fastspikad. Det intressanta är att två av krucifixen är funna i två rika kvinnogravar, som bör tillhört de rikaste i samhället. Vem som helst hade inte råd att köpa de här utsökta och dyrbara föremålen.

Läsa mer: Rundkvist, Martin 2016-03-12. Viking Crucifix. Bloggen: Aardvaeology.  http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2016/03/12/viking-crucifix/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar