tisdag 24 mars 2015

Nyheter om Arkeologi & Historia April 2015SKERIKE SOCKEN I VÄSTMANLAND EN BLIND FLÄCK I FORNSÖK
Fornlämningarna Skerike socken Västmanland i Riksantikvarieämbetets Fornsök är en blind fläck och är inte sökbara.
 Skulle söka efter (järnålder)gravar i Skerike socken och upptäckte att socknen inte fanns. Provade att i Västerås Stad men där kom de heller inte med.
Riksantikvarieämbetets Fornsök: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
BADELUNDABYGDEN Nr 33- januari 2015 – STOLPHÅLSRADER OCH FINSKA KRIGSBARN
I Badelundabygden Januari 2015 skriver bland annat åtta föreläsare i artikeln ”Makt och monument under järnålder” om de mystiska stolphålsraderna som man bland funnit vid Degeberga, Anundshög och Gamla Uppsala i artikeln ”Makt och monument under järnåldern”. (s. 4-5)
Bengt Wallén skriver om ett finskt krigsbarn från Fortsättningskriget som kom till Sverige 1942 i artikeln ”Elvaåriga Berttas resa från krigshärjade Finska Karelen till Tibble i Badelunda” (s. 9-12)
FOTOHISTORIA - VÄSTERÅS FÖRSTA LANDSKAPS- OCH GATUFOTOGRAF
Västerås äldsta landskapsfotograf och gatufotograf var Axel Rydin och fotograferade Västerås och dess människor mellan 1866-1869.
Läsa mer: Tervalampi, Jouni 2014. Axel Rydin tog de äldsta bilderna av Västerås. Arosiana Nr 2 2014. (s. 9-10)
FOTOHISTORIA – FOTOTIDSKRIFT GÅR I GRAVEN
Tidskriften FOTO har lagts ned. Nr 3/2015 var det sista numret.
Läsa mer: Helmertz, Fredrik 2015. Tack för alla, tack för alla bilder. FOTO Nr 3/2015 (s. 4)
FOTOHISTORIA – KVINNLIGA FOTOGRAFER PÅ 1800-TALET
Ulla M. Andersson har skrivit artikeln ”Kvinnor mot framtiden med stora steg” i Släkthistoriskt Forum Nr 1 2015 (s. 33-37)
FORSKARE SÖKER SLÄKTSKAP MELLAN BÅTGRVAERNA PÅ ÖSEL OCH FRÅN UPPLAND
Rättsgenetiken Marie Allen ska undersöka om det finns något släkskap mellan de döda vikingarna från de två skeppbergravningar på Ösel i Estland och skelett från båtgravarna från Valsgärde från Uppland i Sverige.
– Vid ett par inledande undersökningar av människoben från båtgravarna har vi hittat fragment av bevarat dna från cellernas energiverk, de så kallade mitokondrierna. Det ger oss gott hopp inför utvidgade analyser av benprover från Valsgärde och även från ett par nyligen upptäckta stora båtgravar i Salme i Estland, sade rättsgenetiken Marie Allen till UNT:se
Läsa mer: Spross, Åke  2015-03-15. Vikingapussel läggs i Uppsala. Unt.se
http://www.unt.se/uppland/uppsala/vikingapussel-laggs-i-uppsala-3639219.aspx
HUNDENS HISTORIA I NORDEN
Skildras i Populär Arkeologi 1/2015 (s. 16-17)
KOPPAR FRÅN CYPERN TILL SKANDINAVIEN AVBILDADE PÅ HÄLLAR
Representations of oxhide ingots in Scandinavian rock art: the sketchbook of a Bronze Age traveller? Johan Ling1 & Zofia Stos-Gale2.
MOSSLIKENS KLÄDER I DANMARK FRÅN TIDIG JÄRNÅLDERN
Sandra Strandberg Sørgård har studerat 14 mossliks kläder från Danmark från förromersk järnålder.
Läsa mer: Sørgård, Sandra Strandberg  2014. Klær og status- en komparativ analyse avtekstiler og skinn funnet med myrlik
MÄNNEN I BÅTGRAVAR VAR KLÄDDA I SIDEN
Männen i båtgravarna från Valsgärde var klädda i siden när de begravdes. Arkeologen och textilforskaren Annika Larsson säger till UNT.se:
– Sammanlagt finns över 2 000 tygfragment från de 10 vikingatida båtgravarna. Det är lika många som från de väldigt uppmärksammade textila fynden på Birka. Men till skillnad från fynden på Birka är nästan allt bevarat tyg från Valsgärde siden. Bara tre tygfragment är av ull.

Läsa mer: Spross, Åke  2015-03-15. Vikingapussel läggs i Uppsala. Unt.se
http://www.unt.se/uppland/uppsala/vikingapussel-laggs-i-uppsala-3639219.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar