fredag 27 februari 2015

Forntid i Västmanland


FORNTID I VÄSTMANLAND
Den som är intresserad av forntiden i Västmanland så finns ”Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen Vetenskapligt program 2009” nu som pdf. Trots den torra titeln är den hittills bästa översikten av Västmanlands forntid.
Tidskriften Spaning Nr 9-10 2006

Tidskriften Spaning  Nr 22-23 2015 Tema: Forntid

FORNA BORGAR I VÄSTRA VÄSTMANLAND
I Årsbok 2014 Hembygdsförening Arboga Minne skriver Thomas Söderström om Halvardsborgen i artikeln ”Historier om en borg”.
I Köpingsboken 2014 skriver Ingela Welén om ”Fornborgarna i Köpings kommun”. Ingela Welén lyfter fram Ivar Schnell fina teckningar över fornborgar och dessutom färgbilder av Henry Segerström vilket gör det utmärkt att ta med boken för den som vill besöka fornborgarna.
Hon ställer frågan: Vem eller vilka byggde borgarna? Några svar får vi inte. Texten handlar mest om fakta kring hur de olika fornborgar ser ut idag och sägner kring borgar. Några teorier om vilka som byggde borgarna och varför borgarna ligger där de ligger får vi inte veta. I texten finns ingen uppgift att man skulle ha legat hus innanför någon borg, vilket har lyfts fram av arkeologen Lotta Fernstål i sin avhandling ”Delar av en grav och glimtar av en tid” (2004) när det gäller Skovsta skans. 
Läsa mer: Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2015) Skridfinnar och västmän under järnåldern. Skridfinnar och skogssamer i Västmanland.
BÅT- OCH KAMMARGRAVAR VID NORSA I VÄSTRA VÄSTMANLAND
I Köpingsboken 2014 skriver osteoarkeologen Ida Andersson om analysen skeletten från båtgraven och två kammargravar från Norsa utanför Köpinga som grävdes ut i början av 1960-talet i artikeln ”I Köping ligger mer än en hund begraven. I Köpingsboken 2013 skrev Barbro Johansson om ryttargraven från Norsa. I Spaning Nr 22-23 2015 Tema: Forntid fortsätter Barbro Johansson skriva om ryttargraven från Norsa i artikeln ”Anglosaxare död i Norsa?”

SPANING OM FORNTIDEN I VÄSTMANLAND
Tidskriften Spaning Nr 22-23 2015 Tema: Forntid handlar om olika artiklar om forntiden i Västmanland. Det är korta artiklar där författarna verkar ha blivit tilldelade en A4-text. Vilket har lett till blandad kvalitet. Anna-Lena Hallgren skriver om Råmarbo där ett hus med bronsgjuteri och ett vikingatida gravfält har grävts. Gården storhetstid tycks ha upphört kring 650 e. Kr.  Ulla Bergqvist skriver i en lite längre artikel om ”Maktcentra i Mälardalen” och om de romartida föremål, guld-, silverfynd i Västmanland. Den andra lite längre artikeln ”Völvan i Badelunda” är skriven av Stefan Elgh om völvastavar som man har hittats i båtgravar i Västmanland och hur båtgravfältet i Tuna i Badelunda har byggts upp. Dessutom tolkar varför den äldsta båtgraven har begravts vid guldgraven X från 200-talet. Svante Forenius har skrivit en bra begriplig artikel om ”Förhistorisk järntillverkning”. Sedan finns det två reklamartiklar som hänvisar en utgiven arkeologisk rapport (om Gilltuna) och en till en kommande rapport om vikingagravar från Bäckby i Västerås.

Tidskriften är gratis och finns att hämta på Karlsgatan 2 Västerås där Västmanlands läns museum finns.
Tidskriften Spaning  Nr 22-23 2015 Tema: Forntid


GILLTUNA RAPPORTEN KLAR
VIKINGATIDA STADEN AROS OCH DESS KYRKOR VID SVARTÅNS UTLOPP
Arkeologen Jonas Ros på Kulturmiljövård berättar om vikingatida staden (västra) Aros och de tidigaste kyrkorna i staden för Västerås Tidning.
Läsa mer: Bure Wijk, Helena 2015-02-25. Under marken vilar vår historia. Västerås Tidning. (s.12)
Västerås Tidning Arkiv. Sök på ”Jonas Ros” i textrutan


FORNLÄMNINGAR KOM FRAM EFTER SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND

Elfström, Monica 2014-01-13.Arkeologiska fynd efter skogsbranden i Västmanland. P4 Västmanland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6074644

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar