torsdag 31 juli 2014

Nyheter om Västmanland Augusti 2014

ARKEOLOGIDAGEN VID ANUNDSHÖG UTANFÖR VÄSTERÅS

Utspelats ett medeltida ting av Badelunda hembygdsförening.

Läsa mer: Badelunda hembygdsförening program.
http://www.badelunda.se

VÄSTMANLÄNDSKA ORTNAMN

I Namn och Bygd 2013 skriver Per Vikstrand om ”Norrbo hundares två tingsplatser” och Lennart Elmevik om ortnamnen ”Skedvi” och ”Svedvi och Nedervi”

PÄRLAN FRÅN DUNSHAMMAR I VÄSTMANLAND
En pärla från järnåldern fann arkeologer när järnframställningsplatsen vid Dunshammar utanför Ängelsberg i Västmanland. Den finns att skåda på Ekomuseum Bergslagens blogg. Är det någon som vet vilken århundrade pärlan tillverkades?
Falkengren, Anna 2014-05-26 Dunshammar en pärla. Ekomuseum Bergslagens blogg
http://ekomuseumbergslagen.wordpress.com/2014/05/26/dunshammar-en-parla/

VIKINGATIDA GRAVFÄLT FUNNET UTANFÖR VÄSTERÅS
Undersökning av vikingatida gravar vid Råmarbo.
http://www.kmmd.se/Arkeologi/Projekt-2014/

BOK OM STADSDELEN VIKSÄNG I VÄSTERÅS

Livet på Viksäng (2014) heter en 160 sidor bok om stadsdelen Viksäng i Västerås, utgiven av Kulturföreningen Vi i Viksäng. Böcker om stadsdelar har en förmåga att bli väldigt lokalt och läses och köps av de som har en anknytning till stadsdelen. Ur en historiesynpunkt är det alltid bra att det ges ut böcker av den här typen. Det som kan ha ett riksintresse är militärförläggningen I 18 där Spanska sjukan bröt ut 1918. Det jag fastnar för är Ola Nilsson Palms dagboksanteckningar från arresten på Västmanlands regementets I 18:s källare.

Läsa mer: Blom, Lasse 2014-05-21. Ger ut bok om sitt Viksäng. Västerås Tidning (s. 24)
Kulturföreningen Vi i Viksäng: http://www.viksang.se

  
SKULTUNA MESSINGSBRUK

Jöns Posse skriver om Skultuna Messingsbruk i artikeln ”I bara mässingen” i tidskriften Företagshistoria 02/14

KANTHAL HALLSTAHAMMAR

Mats Karlsson har skrivit artikeln ”Värmetråden gjorde Hallstahammar hett” i Teknikhistoria Nr 4 Juni 2014 (s. 10-16)

FISKAREN FRÅN BARARKÖ OCH GREVEN CRONSTEDT PÅ FULLERÖ UTANFÖR VÄSTERÅS

Marianne Kindgren skriver om fiskaren Carl Johan Anderssons konflikt med greve Cronstedt på Fullerö i artikeln ”Ett porträtt – en historia” i Släkthistoriskt forum nr 3 2014 (s. 48-49)

SURAHAMMARS GAMLA CENTRUM VID KOLBÄCKÅN LYFTS FRAM

Surahammars gamla centrum från 1500-talet till 1900-talets början låg kring Kolbäcksån och senare även vid Strömsholms kanal när den byggdes i slutet på 1700-talet. Nu har Kommunalteknik i Surahammar tillsammans med Delta Graphica och Marie Spennare och Anders Lindberg uppfört informationsskyltar längs en cirka 3 kilometer kulturled längs gamla Bruksgatan och kanalen.
Marie Spennare och Anders Lindberg har skrivit en bok om samma ämne med titeln Sura – en historisk vandring (2014) på 250 sidor.

Läsa mer: Olsson, Lasse 2014-07-30. Historisk vandring i vacker bruksmiljö. Västerås Tidning (s. 24)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar