söndag 7 juli 2013

AnundshögsNytt sommar 2013 
ANUNDSHÖG HAR FÅTT ETT ENGELSKT GUIDEHÄFTE

Anundshög – a centre of power far a thousand years, är ett 16-sidigt informationshäfte på engelska, skriven av stadsantikvarien Jan Melander och utgiven av Badelunda hembygdsförening. I häftet kan vi läsa om själva Anundshögsområdet, fynden från Tuna i Badelunda, labyrinten vid Tibble, Grytahögen m.m. Häftet finns att köpa på kafét vid  Anundshög.

ETT VÄSTMANLANDLÄNSKT ALLTING?

Islänningarna hade sitt allting, gotlänningar hade sitt Guteting vid Roma, jämtarna sitt Jämtemot på Frösön och hade östra västmännen ett eget västmannating vid Anundshög? Det menar Bengt Wallén från Badelunda hembygdsförening.

- Där samlades folk från Sagån till Kolbäcksån och norra Västmanland för att bland annat hålla ting och utföra hedniska riter, sade Bengt Wallén från Badelunda hembygdsförening till Västerås Tidning.

Läsa mer: Olsson, Lasse 2013. Upptäck Anundshög i sommar. Västerås Tidning Sommarbilaga Vecka 27-32 2013. (sid 18)

JUTEKÄRRET HAR BLIVIT MER SYNLIGT

En massa träd har sågats ned vid och kring Jutekärret, vilket har lett till att landskapet har blivit mer öppet och Jutekärret har blivit åter ett kärr, åtminstone på senvåren.

ROLF GRAHN FICK VÄSTERÅS STADS KULTURSSTIPENDUIM

Guiden vid Anundshög, Rolf Grahn, fick ett kulturstipendium på 15 000 kronor 2012. Han porträtteras i BadelundaBYGDEN nr 29 – januari 2013.

Läsa mer: Wallen, Bengt 2013. Kulturstipendium till Rolf Grahn. BadelundaBYGDEN nr 29 – januari 2013. (sid 8).

EN B-UPPSATS OM GRAV-X, TUNA I BADELUNDA

Louise Lindblom har skrivit en B-uppsatsen ”Grav X i Tuna kontra ynglingagraven i Gamla Uppsala : vad finner vi bortom genushierarkin i vår historia” (2011) på Institutet för historiska studier på Göteborgs universitet.
Läsa mer: Lindblom, Louise 2013. Gravar bortom genushierarkin. BadelundaBYGDEN nr 29 – januari 2013 (sid 11)NYTT INFORMATIONSHÄFTE OM BADELUNDA KYRKA
Badelunda församling inom Svenska kyrka har gett ut ett nytt informationshäfte om Badelunda kyrka (2013) på 26 sidor. Texten har skrivits av Bengt Wallén och den har producerats av Per-Olof Flodberg förlag. Texten är lättläst och de flesta bilderna är i färg.

Läsa mer: Svenska kyrkan. Badelunda församling.
http://www.svenskakyrkan.se/badelundaforsamling
EN HISTORISKT UPPTÄCKT HAR GJORTS VID ANUNDSHÖG

Jag träffade en person som berättade att man har gjort en historiskt spännande upptäckt vid Anundshög. Återkommer om man kan bekräfta upptäckten från skriftliga källor.

GRATIS TEMAGUIDNINGAR AUGUSTI-SEPTEMBER 2013

Badelunda hembygdsförening anordnar gratis temaguidningar under augusti och september 2013. Det är cykelguidning från runstenarna från Saltängbron via Västerås till Anundshög, levande teater om ting och skådespel vid labyrinten.

Programmat finns läsa på Badelunda hembygdsförenings hemsida:
http://www.badelunda.se/?id=99

TEMADAG OM UTGRÄVNINGARNA VID BJURHOVDA PÅ 1960-TALET

Lördag 31/8 • 2013 Kl 12.30 - 16.00

• Gratis entré! •

 Västmanlands Läns Museum • Hörsalen • Karlsgatan 2 • Västerås

Jan Apel:  Hällkistperioden i Norden

Stig Welinder: Generationerna före Aros

Grävteamet från 1968: Minnen från utgrävningarna.
Ulla Bergquist och Rolf Grahn: Hällkistan som försvann


Västmanlands Läns Museum http://www.vastmanlandslansmuseum.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar