onsdag 10 april 2013

Etnisk rensning på Statens historiska museum


ETNISK RENSNING AV SAMER PÅ STATENS HISTORISKA MUSEUM

Av Jouni Tervalampi 28 mars 2013

På 1700-talet bedrev tysktalande svenske kungen Fredrik 1 etnisk rensning av samer nedanför Lappmarken. Alla skogssamer, som levt i småskalig renskötsel i flera hundra år, söder om Jämtland skulle fängslats och föras upp till Lappmarken. Tretton samer från norra Västmanland blev gripna och via fängelse i slottet i Gävle tvångsdeporterade till Jämtland.

I Ungern pågår en nationalistisk våg där museer enbart ska visa ungersk traditionell konst med mera. Det har debatterats även i svensk press. Vad som är mindre känt är att i Sverige har det redan skett i smyg. I det statligt ägda museet Historiska museet finns numera inga föremål som anses vara samiska, enligt Historiska museet. Arkeologen Inger Zachrisson, med samer som specialitet, skriver i artikeln ”Ordens makt över tanken” i Populär Arkeologi nr 1/2013:

Statens historiska museum i Stockholm öppnade år 2001 utställningen Vikingar, med två montrar med samiska teman. Men sedan dess har ordet ”samer” i montertexterna så gott som genomgående bytts ut mot ”folken i norr” eller ”fångstfolken”, och ”samisk” ersatts med ”nordlig”.  

Frågor som bör ställas:

1. Varför ändrade den utställningsansvarige ut orden från ”samer” till ”folken i norr” eller ”fångstfolken”. Vem var utställningsansvarig?

2. Anser chefen för Historiska museet att texterna ska kvarstå?

Läsa mer: Populär Arkeologi Nr 1 2013 http://www.popark.nu/131/index1.html

Hallerdal Sven 1998. Etnisk rensning av samer i Dalarna, Falu Kuriren, 31 juli 1998

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hej Jouni,

Tack för dina intressanta och angelägna frågor om våra utställningar. Historiska museet är ett statligt museum med ansvar för arkeologi och kyrklig konst. Vi har utställningar som behandlar den äldsta förhistorien och fram till idag, i det område som kom att bli Sverige. Det samiska urfolkets förhistoria och historia skildras på flera håll i våra utställningar, bland annat i ”Vikingar” men även i Guldrummet och utställningen ”Sveriges Historia”.

Samtliga texter i utställningen ”Vikingar” uppdaterades 2005 av en arbetsgrupp med representanter från flera av museets enheter. Dåvarande utställningschef var Maria Perstedt. Vid detta tillfälle togs alla moderna nationalitetsbeteckningar bort. I ”Vikingar” har museet valt att utgå från de namn på folk och områden som är kända från samtida skriftliga källor. Ord som ”svenskar”, ”Sverige”, ”germaner” men även ”samer” har därför inte använts.

 Med begrepp som ”folken i norr” har vi försökt fånga något av norra Sveriges och Sápmis komplexa historia, en historia som omfattat kulturmöten och interaktion mellan flera grupper av människor, bland annat förfäderna till de samer och tornedalsfinnar som nämns i de senmedeltida och tidigmoderna skriftliga källorna.

Detta är inte på något sätt avsett att osynliggöra eller tona ned den samiska historien och det samiska kulturarvet på Historiska museet. Vi beklagar också att en så liten del av ”Vikingar” behandlar norra Sveriges förhistoria och tidiga historia och det samiska folkets historia. Det är en brist som hänger med från utställningens konstruktion 2001 och prioriteringar som gjordes av dem som arbetade här då.

Historiska museet är just nu i en förändringsfas vilken innebär översyn över samtliga utställningar med syftet att ytterligare stärka vår policy: att skildra hela Sveriges historia, från äldsta tid till idag och att detta ska upplevas angeläget för alla. Det samiska folket såväl som de andra nationella minoriteterna intar en viktig roll i detta arbete och vår ambition är att verka för ett välkomnande och inkluderande bemötande.

Jag hoppas att detta besvarar dina frågor. Återkom gärna om du har fler frågor och varmt välkommen till Historiska museet och våra aktiviteter.

Vänliga hälsningar

Jonas M Nordin fil. dr arkeologi. 1:e antikvarie. Statens historiska museum

10 april 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar