torsdag 28 mars 2013

Arkeologi & Historia 28 mars 2013


ETNISK RENSNING AV SAMER PÅ STATENS HISTORISKA MUSEUM

På 1700-talet bedrev tysktalande svenske kungen Fredrik 1 etnisk rensning av samer nedanför Lappmarken. Alla skogssamer, som levt i småskalig renskötsel i flera hundra år, söder om Jämtland skulle fängslats och föras upp till Lappmarken. Tretton samer från norra Västmanland blev gripna och via fängelse i slottet i Gävle tvångsdeporterade till Jämtland.
I Ungern pågår en nationalistisk våg där museer enbart ska visa ungersk traditionell konst med mera. Det har debatterats även i svensk press. Vad som är mindre känt är att i Sverige har det redan skett i smyg. I det statligt ägda museet Historiska museet finns inga föremål som anses vara samiska. Arkeologen Inger Zachrisson, med samer som specialitet, skriver i artikeln ”Ordens makt över tanken” i Populär Arkeologi nr 1, 2013:

 Statens historiska museum i Stockholm öppnade år 2001 utställningen Vikingar, med två montrar med samiska teman. Men sedan dess har ordet ”samer” i montertexterna så gott som genomgående bytts ut mot ”folken i norr” eller ”fångstfolken”, och ”samisk” ersatts med ”nordlig”.  
Frågor som bör ställas:

1. Varför ändrade den utställningsansvarige ut orden från ”samer” till ”folken i norr” eller ”fångstfolken”. Vem var utställningsansvarig?
2. Anser chefen för Historiska museet att texterna ska kvarstå?

3. Hur ser den högst ansvarige, den moderata kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, på frågan: Att ett statligt museum anser att vikingatiden enbart ska visa det norröna, utan samer.
Läsa mer: Populär Arkeologi Nr 1 2013 http://www.popark.nu/131/index1.html

Hallerdal Sven 1998. Etnisk rensning av samer i Dalarna, Falu Kuriren, 31 juli 1998
HEMLIGA TURISTER BESÖKTE VÄSTMANLAND

Två engelskaturister besökte Oljeön i Ängelsberg i Västmanland. De första besöktes skedde oannonserad och som ”vanlig turist”.  Det andra besöket anmäldes i förväg. De var utsända av Hållbar Besöksnäring från Swedish Welcome.

Läsa mer: Olsson, Lasse 2013-03-27. Oljeön godkänd som ”Mycket bra” besöksmål. Västerås Tidning, sid 20
Swedish Welcome:  http://www.swedishwelcome.se/article/vastmanland-och-sormland

ÅNGBÅTRESA STOCKHOLM – KÖPING – STOCKHOLM

Lördag 18 maj 2013  Ångbåtsresa Stockholm till Köping med s/s Mariefred

Söndag 19 maj 2013 Ångbåtsresa Köping till Stockholm med s/s MariefredBIRKAFLICKAN VÄXTE UPP I HEDEBY?

Textilanalyser på den sexåriga Birkaflickans kläder, från grav 463 på Birka på ön Björkö i Mälaren, visar att hennes föräldrar var förmögna och troligen kristna. Flickan begravdes obränd i öst-västlig riktning cirka 950 e. Kr. Isotopanalyser visar att hon inte kom från Birka.

– Min gissning är att hon kommer från norra Tyskland eller södra Danmark, sade arkeologen Charlotte Hedenstierna Jonson till TT.
Det lutar mot den då angleska/jylländska vikingatida staden Hedeby.

Läsa mer: Pressmeddelande från Historiska Museet.2013-03-28. Birkaflickan - inte alls från Birka?
TT. 2013-03-28. Birkaflickan var inte från Birka. Aftonbladet.se
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16508223.ab

Fjellström, Markus 2012. Isotopanalyser av Birkaflickan, Adelsö, Uppland. Uppdragsrapport; 208. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:556085

Wåhlander, Linda, Sundström, Amica & Wärmländer, Sebastian K. T. S. Birkaflickans nya kläder. Birka nu. Sid 173-198
http://www.forntida.se/artiklaruppsatser/Wahlander%20Sundstrom%20Warmlander.pdf

INGA FINLÄNDARE ELLER TAVESTER BEGRAVDA VID DEN VIKINGATIDA STADEN BIRKA

Arkeologen Ingrid Gustin har studerat föremål som tillverkats från finska fastlandet och hittad av arkeologer vid utgrävningar på Birka på Björkö i Mälaren. Hon skriver:

”Sammanställningen visade att av ca 1100 gravar på Björkö innehöll 13 dräktdetaljer och 34 keramik som kan anses härröra eller ha starka influenser från det finska fastlandet. Andelen gravar med föremål från detta område uppgick därmed till ca 4% av alla gravar i Birka.”

 Ingrid Gustins slutsats är att man inte kan bevisa att någon finländare eller tavast med de finska föremålen som ligger begravd på Birka är från finska fastlandet, utan att föremålen och keramiken kom till Birka troligtvis via handel.

 Läsa mer: Gustin, Ingrid 2012. BIRKABORNA MED FÖREMÅL FRÅN FINSKA FASTLANDET. Vilka var de? Birka nu. Sid 96-110
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3461261&fileOId=3461316

VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM - EUROPAS BÄSTA?
Västmanlands läns museum är nominerad till ”European Museom of the Year Award 2013”.
– Nomineringen av Västmanlands läns museum till EMYA är roligt på många sätt, inte minst för att det är ett kvitto på att de svenska museerna uppvisar kreativitet och en god kvalitet som står sig i konkurrensen på den europeiska museimarknaden, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer i ett pressmeddelande.

Läsa mer: Pressmeddelande Västmanlands läns museum 2013.  Västmanlands läns museum nominerat till prestigefullt pris.

http://www.vastmanlandslansmuseum.se/news.asp?MenuID=2&NewsID=205

ARKIV VÄSTMANLAND NOMINERAD TILL ÅRETS ARKIV
Akademikerfacket DIK utser utmärkelsen Årets arkiv. De tre kandidaterna är: Arkiv Västmanland, Riksantikvarieämbetet, och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Läsa mer: Nättidningen Svensk Historia
http://svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=3861
SAMISKA KAUTOKEINO-UPPRORET 1852

I Multiethnica 33 December 2011 skriver Gunnar Hauk Gjenset om ” De rettferdiges strid

Författeren Matti Aikio om Kautokeino-opprøret i 1852”


 
BÄLINGE UTFLYKTSMÅL

Nr 32 på utflyktsmål på Bälinge hembygdsförenings hemsida är en uppallad sten på mindre stenar med namnet ”Sjungarbacken”. Är det ett nytt namn eller är det gammalt enligt folktraditionen?


FLÄCKEBOS OCH VÄSTERFERNEBOS ORTNAMN ANALYSERADE
rtnamnsforskaren Per Vikstrand har i boken om Järnålderns bebyggelsenamn.Om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i Mälarlandskapen (2013) skrivet ett kapitel om ”Vikingatida namnmiljöer i norra Västmanland” (sid 85-86).

Boken riktar sig främst till den som är intresserad av hur ortnamn uppstår. Mycket godis för mig. Nya idéer som måste testas. Boken finns att läsa och ladda ned som pdf


SILVERVALKYRIA MED SVÄRD OCH SKÖLD FUNNEN I DANMARK

Läsa mer: Kennedy,  Maev 2013-03-04. Flight of the valkyrie: the Viking figurine that's heading for Britain. The Guardian


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar