måndag 1 oktober 2012

Arkeologi & Historia Oktober 2012


SAMERNAS HISTORIA RISKERAS UTPLÅNAS AV DEN BORGELIGA REGERINGS NYA FÖRSLAG OM NY FORMINNESLAG


Kulturdepartementet till förändrad Kulturminneslag anser att enbart kulturmiljöer före 1750 ska fornminneförklaras, plus särskild värdefull bevarande lämningar efter 1750.

Har du ättlingar som är samer, resandefolket, finnar, torpare, med mera så riskaras de boplatser och lämningar efter hus att förstöras av skogsbruk då skyddet tas bort om de är yngre än 1750 om den nya fornminneslagen går igen.

EN FORNMINNESLAG ENBART ATT BEVARA DE RIKAS LÄMNINGAR

ARKEOLOGER KRITISK TILL NYTT LAGFÖRSLAG OM FORNLÄMNINGAR

Arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen är kritiska till förslaget. De skriver på sin hemsida:

”Dessutom, vilket KM ser som det allvarligaste, skulle ett genomförande av utredningens förslag leda till en mycket skev och odemokratisk selektion av vilka kulturmiljöer från tiden efter 1750 som skulle kunna skyddas. Här blir det tydligt att det bara är de ”högre skiktens” historia som kommer att bli skyddad, medan lämningarna efter bl.a. samernas, småbrukarnas, hantverkarnas och industriarbetarnas och deras familjers liv kommer att kunna tas bort utan några konsekvenser. Vi kommer alltså inte att ha en materiell historia som speglar hela folket, utan endast fåtalets historia. Detta är ju särskilt allvarligt eftersom detta är fallet även för de skriftliga källorna, där ett betydligt rikhaltigare material finns från de besuttnas liv.”

Läsa mer: http://www.kmmd.se/


VÄSTMANLAND SOM TURISTLANDSKAP

Landskapet Västmanland som ungefär hälften ligger i Örebro län och den andra halvan i Västmanlands län har granskat i tidningen "Kvällsstunden Nr 34 2012" som turistlandskap av Lars Magnusson, författaren till böckerna "Vandra i Sverige" och "Se Sverige".

Vad präglar Västmanland och vad är värt att besök? Nu har jag bara tittat på den östra delen Västmanlands län. Västerås nämns inte överhuvudtaget. Det är naturen som man ska besöka, platser som Fläcksjön, Malingsbo-Kloten, Reuterbergs hästhage och Strömsholms kanal.

Öarna med slotten på slättlandet som Strömsholm, Ängsö och Tidö. Enskilda platser som Sätra Brunn, Bockhammar, Klackberg och Kärrgruvan i Norberg. Av fornminnen som är värda att besöka nämns Anundshög utanför Västerås, fornborgen Skofsta skans och Ströbo hög i Köpingstrakten.

KÖPINGS KOMMUN KÖPER STRÖBOHÖG

Köpings kommun får köpa Ströbohög och området omkring av Riksantikvarieämbetet för 20 000 kronor. Köpings kommun planerar att utveckla området med bland annat en rastplats.

Eneroth,Ulf 2012-09-06. Ströbohög kan få rastplats. Bblat.se

http://bblat.se/nyheter/koping/1.1796730-strobohog-kan-fa-rastplats

BOSKAPSSKÖTARE OCH INTE BÖNDER UPPFÖRDE STONEHENGE

Bower, Bruce 2012-09-06. Herders, not farmers, built Stonehenge. ScienceNews.org

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/343984/title/Herders%2C_not_farmers%2C_built_Stonehenge


DALARNAS ÄLDSTA STENÅLDERSTEKNIK


I "Dagverket Nr 3 2012" (Dalarna) skriver arkeologerna Helena Knutson och Kjel Knutsson i artikeln ”Från världen till Dalarna” om de äldsta bearbetade stenålderföremålen i Dalarna.

Tidskriften går att läsa som pdf. Dagsverket (Dalarna)

http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/dalarnas-hembygdsfoerbund/publikationer


STENÅLDERN I NYTT LJUS

Videoinspelningar från Gropkeramikerna 9 mars 2011 - seminarieserien Arkeologi i Stockholms län finns nu utlagda på Internet.

http://www.stockholmslansmuseum.se/projekt/seminarie-gropkeramikerna/


NY BOK OM STENÅLDERN

"Gropkeramikerna"

http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/files/Seminarierapport_Nr6_Gropkeramikerna_Low.pdf


Innehåll


Peter Bratt & Richard Grönwall: Förord

Anders Carlsson: Gropkeramikerna - några inledande ord

Niclas Björck: De bortglömda - berättelsen om östra Sveriges neolitiska jägare och samlare

Fredrik Hallgren: Om gropkeramik och dess relation till äldre keramikhantverkstraditioner kring Östersjön

Britta Kihlstedt: Sittesta - gropkeramik och människor

Roger Edenmo: Deras sista suck? - Kultur och samhälle under yngre mellanneolitikum

Åsa M. Larsson: Gropkeramisk kultur under ytan - Inblick i identitet och mentalitet genom keramikhantverket

VIDEO OM DET GAMLA ÅNGKRAFTVERKET I VÄSTERÅS

Kokpunkten - Det gamla ångkraftverket

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8QQKnbfg9l4VIKINGATIDA KVINNA BEGRAVD I EN VAGNSKORG

Rig kvindegrav fra vikingetiden ved Hobro

http://historie-online.dk/nyt/nordmus-hobro-vikingekvinde2012.htm


VIKINGATIDA-TIDIG MEDELTIDA HAMN FUNNEN I FINLAND

Popular Archaeology Daily News September 2012. Two Iron Age Sites Discovered in Finland.

http://popular-archaeology.com/issue/september-2012/article/two-iron-age-sites-discovered-in-finland


FINSKA DESERTÖRER BLEV SKOGSFINNAR I SVERIGE

Nya rön om skogsfinnarna i Sverige. Det var ett stort antal finska desertörer som flydde till rikets västra del Sverige och som blev en del av svedjefinnarna på 1600-talet. Christer Rosenbahr har skrivit en intressant artikel ˝Många skogsfinnar flydde armén˝ i tidskriften "Släkthistoriskt forum Nr 4 2012" (sid 42-47).

ARKEOLOGI I GÄSTRIKLAND I BOK

I boken Peder Mellander och museet 1982-2012 skrivs det om arkeologi och historia. Bland annat skriver Bo Ulfhielm om ”Björkebåten och andra fynd ur torvmossarnas ”bibliotek”.”, Katarina Eriksson skriver om ”Tors-namn och järn i Gästrikland”, Maria Björck skriver om ”Gästriklands stenålder”, Inga Blennå skriver om ”En rökstuga från 1600-talet i södra Hälsinglands finnmark” och ett bra fotografi från finns när porträttfotografen Carl Larsson förbereder ett porträttfoto av sin hustru 1893.

Läsa och ladda ned boken i pdf-fil

http://www.lansmuseetgavleborg.se/files/1/85/105/_mellander.pdf

EN ARTIKEL OM EN FOTOGRAF BLEV PRISBELÖNT

Artikeln ”Bakom kameran – Carl Larsson, fotograf” av Marianne Kindgren om porträttfotografen Carl Larsson från Gävle blev prisbelönt vid släktforskardagarna i Gävle 2012.

I boken Peder Mellander och museet 1982-2012 på sidan 88-89 finns ett fotografi när porträttfotografen Carl Larsson förbereder ett porträttfoto av sin hustru 1893.

Läsa och ladda ned boken Peder Mellander och museet 1982-2012 i pdf-format

http://www.lansmuseetgavleborg.se/files/1/85/105/_mellander.pdf

Nättidningen Rötter 2012-09-11 Vinnare berättartävlingen.

http://www.genealogi.se/start78.php?id=502&cat_id=&p=#ontitle


FOTOGRAFISKA NR 3 2012

I tidskriften "Fotografiska Nr 3 2012" (står Nr 4 på framsidan) kan du läsa bland annat om fotografen Kenneth Gustafsson (1946-2009) och Christer Strömholm (1918-1922).

ttp://fotografiska.sidvisning.se/tidning_nr3_2012/


INTERVJU MED KERSTIN LIDÉN

Vuxna kan bryta ner mjölksocker, men det är faktiskt en av de få genetiska anpassningarna till nya födoämnen som forskarna känner till när det gäller människans utveckling. Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, reder ut när denna "nya" vana dök upp, och förklarar varför. Hon ger dessutom svaret på om detta är en kulturell eller naturlig utveckling. Moderator: Arne Jarrick. Från Vetenskapsrådets kvartalsseminarium Mat på gott och ont. Inspelat 31 maj 2012.

Tita mer: UR Samtiden - Mat som drog och kultur. Varför dricker inte alla mjölk?

http://www.ur.se/Produkter/171524-UR-Samtiden-Mat-som-drog-och-kultur-Varfor-dricker-inte-alla-mjolk


NY BOK OM SAMERNAS HISTORIA

En ny bok om samernas historia ”Tusen år i Lappmarken” av Lillian Ryd och Tomas Cramér. (Har inte läst den själv)

Läsa mer: Blind, Henrik 2012. Ryd och Cramér gjort det omöjliga. Samefolket 8-9/2012

Läsa mer: http://shop.textalk.se/se/article.php?id=6351&art=12531867

ROMERSK RYTTARE AVBILDAD PÅ SVENSK RUNSTEN

Arkeologen Kent Andersson menar att på runstenen från Möjebro i Hagby socken, cirka tjugo kilometer väster om Uppland föreställer en ryttare på häst i hållande en sköld i vänster hand och ett kortsvärd i den högra handen föreställer en man ”Frawaradar” som bär på en romersk kavallerihjälm. Runstenen är daterad till 400 talet och står i entréhallen i Historiska museet i Stockholm.

Läsa mer om romarriket och Skandinavien

Andersson, Kent 2012. En upplänning i romerska armén. Kvällsstunden Nr 27 2012, sid 2
Andersson, Kent 2012. Guldgraven i Tuna. Sveriges rikaste kvinna – för 2 000 år sedan. Kvällsstunden Nr 11 2012, sid 3.
Andersson, Kent 2012. En östgöte med smak för det romerska. Kvällsstunden Nr ?? 2012

EN GULD- OCH SILVERSMEDS GÖMDA FÖRRÅD FUNNEN I LEJRE I DANMARK

Någon gång på 500-talet lade en guld- och silversmed från Lejre på ön Själland i dagens Danmark ned sitt varulager av silver och guld i en lerkruka och grävde ned det. Orsaken är oklart varför silversmeden grävde ned sitt varulager. Kanske var det oroligheter på Själland. Det vi vet att varulagret aldrig grävdes upp igen. I augusti 2012 upptäckte tre amatörarkeologer silverfynden med metalldetektor och de kontaktade Roskilde museum som grävde ut lerkärlet med cirka 3 kg silverfynd och några guldföremål. Silver bestod av cirka 1500 bitar sönderslagna och klippta silverföremål från smycken och romerska silvermynt.

Politiken. 2012. FOTO: Se den store sølvskat fra Lejre

http://politiken.dk/fotografier/ECE1757737/foto-se-den-store-soelvskat-fra-lejre/

Roskilde museum. 2012. Sølvskatten fra germansk jernalder.

http://www.roskildemuseum.dk/Default.aspx?ID=651

STENÅLDERSHYDDA FUNNEN I SMÅLAND


En hydda från jägarstenåldern har grävt fram vid trakten kring Smålandsstener i Småland.

Läsa mer: Stenåldershydda i Smålandsstenar 2012. Arkeologi i Jönköpings län

http://arkeologiijonkoping.blogspot.se/search/label/Sm%C3%A5landsstenar

TYG FRÅN ÖSTERRIKE FUNNEN I DANSK BRONSÅLDERSHÖG

Nytt fynd ställer nya frågor.

Hur var handelskontakterna och alliansäktenskap under bronsåldern?

1861 grävdes bronsåldershögen Lusehøj-graven på Sørvesfyn i Danmark och i graven fann man tygrester. 150 år senare har forskare analyserat tyget och upptäckt att det hade vävts i Österrike.

Läsa mer: Nettavis for Universitetet i Bergen. 2012-10-02. Eldgammelt tøystykke avslører hemmelighet. På Høyden.

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=51755

NYA SATSNINGAR KRING STRÖMSHOLMS KANAL

Nya satsningar kring Strömsholms kanal. Sedan tidigare finns det camping i Smedjebacken, vid Västanfors i Fagersta och vid Skanzö i Hallstahammar. Vill man paddla kanot, åka båt eller cykla och bo på en camping, så är det en lucka mellan Västanfors och Hallstahammar. Nu planeras det en camping vid Ramnäs vid Kolbäcksån, vilket skulle kunna bli ett lyft för Hantverksbyn i Ramnäs. Även för cykelturister och kanalfarare.Läsa mer: Olsson, Lasse 2012-10-04. Utveckling av turismen kring Strömsholms kanal. Västerås Tidning, sidan 20


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar