tisdag 30 oktober 2012

Arkeologi & Historia November 2012

ARKIV VÄSTMANLAND FLYTTAR IN PÅ VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEKS FACKAVDELNING?

Enligt journalisten Anders Lif flyttar Arkiv Västmanland från sina svårfunna lokaler i Stadshuset till Västerås Stadsbiblioteks fackavdelning på Engelbrektsgatan i Västerås.

Lif, Anders 2012-10-27. Hej på ett tag.

http://anderslif.wordpress.com/2012/10/27/hej-pa-ett-tag/


KRONANS KAMP MOT SKOGSSAMERNA

Journalisten Anna Skielta skriver om skogssamernas kamp i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Västmanland mot den svenska kronan på 1600-1700-talet i artikeln ”Skogsamerna i de mellansvenska skogarna” på Samiskt Informationscentrums sajt.

Läsa mer: Skielta, Anna 2012-10-29. Skogsamerna i de mellansvenska skogarna.

http://www.samer.se/GetDoc?meta_id=4049

ÄR SAMERNA DALARNAS URINÅNARE?

I SVT – Västmanlandsnytt (23 oktober 2012) sade jag att hela Dalarna var befolkat av samer kring Kristi födelse. Det är inte samma sak att påstå att samerna är Dalarnas urinvånare. Det vi vet idag är att arkeologer har funnet den äldsta stenålderstekniken i Dalarna som man finner efter den norska kusten. De som bar dessa stenverktyg är urbefolkningen i Norge och Dalarna. Det genetiker har tolkat att ett samiskt specifikt mtDNA som ungefär 40 procent av samer i norra Fennoskandia bär på kan vara ättlingar till den första gruppen av människor som rörde sig uppåt efter inlandsisens kant när inlandsisen smälte.

Idag går det inte att avgöra om samerna är Dalarnas urinvånare eftersom det inte har gjorts några genetiska studier på äldre skelett eller ättlingar till skogssamerna som vandrade i Dalarna. Dessutom var det flera kvinnor från bondebefolkningen som gifte in sig samer (finnkungar) i Härjedalen och Jämtland och då förändras den kvinnliga genlinjen (mtDNA) hos sameättlingar till dessa kvinnor.

Människor på stenåldern blev inte samer förrän det kom en ny ursamiskt talande grupp av människor som kom in till den Fennoskandinaviska halvön och spreds sig ända ned till Västmanland. Frågan är bara när det har skett. Sydsamiskan är det ålderdomligaste samiskan på grund av en isoleringseffekt då det inte kom in några nya större grupper av samisktalande människor nedanför Umeälven. Det vill säga bör sydsamiskan ligga närmast ursamiskan.

Läsa och titta mer: Olofsson, Johanna 2012-10-23. Än finns spåren efter samerna i Bergslagen. SVT Västmanlandsnytt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/#./an-finns-sparen-efter-samerna-i-bergslagen?&_suid=13510137255830241821245661271


DALARNAS URINVÅNARE KOM FRÅN NORSKA KUSTEN

Arkeologerna Helena Knutson och Kjel Knutsson har bland annat studerat Ragnar Lannerbros stenålderssamling och upptäckt att stenverktygen har så stora likheter med de stenåldersverktyg från norska kusten att allt tyder på att en mindre grupp slog sig ned i nuvarande Dalarna allt efter att inlandsisen smälte.

Läsa mer: Helena Knutson och Kjel Knutsson. 2012. Från världen till Dalarna. Dagverket Nr 3 2012

Tidskriften går att läsa som pdf. Dagsverket (Dalarna)

http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/dalarnas-hembygdsfoerbund/publikationerGÅTAN ÄR LÖST OM VILKEN ETNISK GRUPP SOM BEGRAVDES VID RAUNOLA GRAVFÄLT FRÅN 1300-talet.

För några år sedan gjordes C-14-dateringar på skeletten från Raunals kyrkogård i som man antog vara ett samiskt kristet gravfält. De äldsta dateringar gav dateringar till 1300-talet. En ny debatt uppstod om att det kanske inte handlade om samer utan om kväner eller norrmän från norska kusten som begravdes i gravfältet. Nu är arkeologen Markus Fjellström på Stockholms universitet klar med sin isotopundersökning av skeletten från Raunala och skriver:

”De 17 personer från Rounala i Karesuando socken har haft en proteinintag som blandades i form av mark och marina livsmedel. Det finns inga stora kosten skillnader mellan individer i denna population, förutom ett fåtal individer. Med andra ord finns det inga skillnader som görs mellan större land eller till sjöss mat intag.”

Två personer har flyttat in till Rounalatrakten, en kvinna och en man. Slutsatsen är att samerna kring Rounalatrakten blev kristna redan på 1300-talet då missionen från norska präster norrut i samband när en kristen kyrka uppfördes vid Tromsö 1313.

Läsa mer: Fjellström, Markus 2011. (Stable isotope analysis and ethical issues surorunding a human skeleton material from Rounala in Karesuando parish. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet.

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:472224


HÄLLBILDER FUNNA PÅ STENAR FRÅN STONHENGE I ENGLAND

Hällristningar i form av yxor och dolkar har arkeologer funnit på stenar från Stonehenge med hjälp av laser.

http://services.english-heritage.org.uk/ResearchReportsPdfs/032_2012web.pdf


http://www.independent.co.uk/news/science/archaeology/revealed-early-bronze-age-carvings-suggest-stonehenge-was-a-huge-prehistoric-art-gallery-8202812.html


40 PILSPETSAR OFFRADE FRAMFÖR HÄLLMÅLNING

Fyrtio pilspetsar från cirka 1800-1500 f. Kr. har arkeologer funnit framför hällmålningen vid Korpberget i Lycksele socken i Västerbotten.

– Ytterst få platser i världen kan visa upp en sådan samling av fynd nära en hällmålning. Vi tolkar det som offergåvor och att platsen varit väldigt viktig för människorna vid den här tiden, säger Jans Heinerud, arkeolog vid Västerbottens museum

Västerbottens museum. 2012-10-09. Korpberget i Lycksele unikt ur arkeologiskt perspektiv

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/korpberget-i-lycksele-unikt-ur-arkeologiskt-perspektiv-801465

RUNSTEN FUNNEN PÅ BIRKAS BJÖRKÖ

Källström, Magnus 2012-10-12. Nyfunna runor på Birka. Riksantikvarieämbetets K-blogg.

http://www.k-blogg.se/2012/10/17/nyfunna-runor-pa-birka/


VIKINGAR BODDE I KANADA PÅ 1300 talet

Pringle, Heather 2012-10-19. Evidence of Viking Outpost Found in Canada. National Geographic News

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/10/121019-viking-outpost-second-new-canada-science-sutherland/


SKELETT FRÅN OKÄNT GRAVFÄLT FUNNA I SUNDSVALL

Cecilia Frykberg 2012-10-25. Fler ben och kranier hittade av experter.St.se

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.5224531-fler-ben-och-kranier-hittade-av-experter


GAMLA UPPSALA I NY AVHANDLING

Lars Landström

MÄLARDALEN EN FEDERATION EFTER TVÅ TUSEN ÅR AV SAMVERKAN, KRISER OCH STRIDER?

Uppsala universitet, 2012. OPIA 56.

Läsa mer: http://www.arkeologi.uu.se/Om_oss/Alumn/Alumnipresentationer/Lars_Landstrom/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar