söndag 29 april 2012

DNA-STUDIE BERÄTTAR INTE OM SKANDINAVIENS FÖRSTA JORDBRUKARE

DNA-STUDIE BERÄTTAR INTE OM SKANDINAVIENS FÖRSTA JORDBRUKARE


Den förnyade studien av Pontus Skoglund med flera en tillhörande megalitjordbrukare i Falbygden i Västergötland och från tre säljägare och vildsvinsätare från Gotland har fått en ny detaljerad information. DNA-forskarna har gjort en djupare studie av haplogrupperna, alleller och autosomalt. Det är andra gången som genetiker lyckades ta fram autosomalt flera tusen gammalt skelett. Den första var Ismannen från gränsen mellan Italien och Österrike.

Resultaten är spännande och kommer att skriva om vår Skandinaviska historia, men det handlar INTE om de första jordbrukarna i Skandinavien.


Läsa mer:
Sjögren, Karl-Göran2008. Fragment av ordning. Undersökning av överplöjda megalitgravar vid Frälsegården, Gökhems socken, Västergötland, 1999-2001
http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/19276


Pontus Skoglund, Helena Malmström, Maanasa Raghavan, Jan Storå, Per Hall, Eske Willerslev, M. Thomas P. Gilbert, Anders Götherström, Mattias Jakobsson

2012. Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe
http://www.sciencemag.org/content/336/6080/466/suppl/DC1

Åsa M Larsson 2012-04-28. Genetik utan källkritik - igen
Bloggen: Ting och Tankar. (med kommentarer av Peter Skoglund)
http://tingotankar.blogspot.se/2012/04/genetik-utan-kallkritik-igen.html

Nicholls, Henry 2012-04-26 Ancient Swedish farmer came from the Mediterranean. Nature
http://www.nature.com/news/ancient-swedish-farmer-came-from-the-mediterranean-1.10541


STOR FÖRVIRRING OM DNA-STUDIER OM FÖRHISTORISKT aDNA

Det jag ser på Internet verkar det vara bland människor mycket krångligt att förstå allt med genarkeologi. Det kommer vara fortsttt oroligt ett bra tag till då allt fler studier görs på förhistoriskt aDNA, då det blir nya tolkningar varje gång en ny studie om aDNA och metoderna blir förfinade. Det man redan idag kan se är att det inte är en stor grupp bönder som lämnade nuvarande Turkiet för cirka 10 000 år sedan, utan många olika bönder som har lämnat olika området och platser där jordbruket har uppstått. De grupperna har rört sig olika områden i Europa och befolkning har växt. Dels har de gift in sig i olika jägar- och samlargrupper. Dels verkar de varit en homogen grupp.

De förfinade DNA-undersökningar och tidigare studier visar också att redan på stenålder i fanns väldigt, väldigt och många olika genetiska uppsättningar bland jägare och samlargrupper och de har levt i små grupper där gener har förändrats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar