måndag 30 april 2012

Arkeologi & Historia maj 2012OTREVLIGA CYKELSTADEN VÄSTERÅS


På 1900-talets början var det förbjudet att cykla på Köpmangatan i Västerås. Västerås Stad för ett krig mot cyklister. Västerås Stad fortsätter att försämra för cyklister i Västerås. Nu beslagtar man cyklar om inte folk ställer cykeln i cykelstället. Det kostar 500 kr att lösa ut cykeln.

- Avgiften är för låg. Det betalar inte omkostnaderna för att ta hand om cykeln, säger Stefan Tielinen på Västerås Stad till Vlt.

Läsa mer: Fredriksson, Yngve 2012-04-23. Här kan du på p-böter för cykeln. Vlt Del 1, sid 9


ÅRETS HEMBYGDSBOK


Tretton böcker har blivit nominerade till SHFs utmärkelse Årets hembygdsbok 2012.

Priset delas ut första gången 2012 för böcker utgivna under 2011. En jury bestående av tre personer kommer nu att utse vinnaren.

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund: Boken om Rännelanda.

Göteborgs Hembygdsförbund: Utby Utbynäs. En hembygdshistoria.

Halländska hembygdsrörelsen: Förlanda. Svunna tider från Skäreskog till Lövsjöns strand.

Heimbygda, Hembygdsförbund för Jämtlands län: Ravund.

Jönköpings läns hembygdsförbund: Dörren till Valdshults socken.

Kronobergs läns Hembygdsförbund: Boken om Asa.

Medelpads hembygdsförbund: Oxsjöfjället i Liden. Svedjefinnar, torpare, bolag och arrendatorer under 300 år.

Norrbottens hembygdsförbund: Gammelstad – kyrkstaden och människorna.

Stockholms läns hembygdsförbund: Bergakungen och hans slott. Helge Ax:son Johnssons liv. och verksamhet.

Skånes hembygdsförbund: Årsbok 2011. Föreningen Svedala-Barabygden.

Västergötlands hembygdsförbund: Södra ving då och nu.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Rytterne socken 1886–2005. En resa i vår bygd.

Örebro läns hembygdsförbund: Fler Glimtar om Qvinnor i Dalkarlsberg

Läsa mer: Årets hembygdsbok

http://nya.hembygd.se/blog/fjorton-bocker-nominerade-till-arets-hembygdsbok-2012/


BOK OM VIKINGENS TRÄLAR

Stefan Brink har skrivit boken Vikingarnas slavar (2012)

Läsa mer: Atlantis.

http://www.atlantisbok.se/layout/detail.php?id=7689
Lönnroth, Lars 2012. Vikingarnas trälar var en del av familjen. SvD.se
http://www.svd.se/kultur/litteratur/vikingarnas-tralar-var-en-del-av-familjen_6822591.svd


8 400 före Kristus VÄXTE DET SKOG 5 km UTANFÖR DANMARKS KUST


Historie-Online.dk 2012 Danmarks ældste fyrretræ fundet på havets bund

http://historie-online.dk/nyt/kystmuseet-fyrretrae.htmDET VAR I NORGE DE FÖRSTA GROTTMÅLNINGAR I EUROPA UPPTÄCKTES

Det var i grottan i Leka i Norge man fann de första grottmålningarna i Europa.

Läsa mer: Nordbøe, Sturla 2012-04-26. Funnet for 100 år siden. Namdalsavisa.no

http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article6030090.ece


FÖRHISTORISKA HÄLLBILDER I SÁPMI

Läsa mer: Anders Karlssson 2012-04-27 Förhistoriska hällbilder i Sápmi uppmärksammas. Umeå.se

http://www.umea.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/pressmeddelanden/forhistoriskahallbilderisapmiuppmarksammas.5.2aa001761213230764b800012607.htmlDANSANDE SCHAMANER FUNNA PÅ HÄLLRISTNINGAR


Dansaren och koreografen Ola Stinnerbom och filmaren Birgitta Stålnert har upptäckt shamaner som dansar på hällristningarna vid Alta i Norge.

- Med koreografens ögon kunde Ola hitta dansande människor och shamaner med masker och dansstavar, säger Birgitta Stålnert till Samefolket-

Upptäckten har blivit en bok med titeln Jakten på den försvunna dansen (2012)

Läsa mer: Rittvall, Yvonne 2012. Boken som bevisar att samisk dans funnits. Samefolket 3/12, sid 12


ETT OFFER FRÅN KOLERAN HEDRAS I BADELUNDA I VÄSTMANLANDHösten 2007 upptäckte fotografen och kulturarbetaren Kjell-Åke Jansson Badelunda kolerakyrkogård. Det visades sig att endast en liten flicka Charlotte, 7 år, blev begravd i kolerakyrkogården på 1800-talet. Nu ska hon hedras vid en ceremoni vid den gamla kolerakyrkogården den 13 maj 2012.

Bengt Wallén har skrivit om flickans öde i BadelundaBygden januari 2012.

Läsa mer: Badelunda hembygdsförening. Program

http://www.badelunda.se/?id=4

Wallén, Bengt 2012. BadelundaBygden januari 2012

JYLLÄNDKS KUNG BEGRAVD I ROMARRIKET?

På en gravsten Vercelli Podalen Italien står det:

Hic iacet Bæro Cimbrorum rex natus est in terra ruborum

(Her ligger Børge,kimbrernes konge, født i hindbærrenes land)

Enligt Peter Andersen Vinilandicus: Nordens gotiske storhetstid (2012), sid 15

TOLKNING AV TRESIDIGA STENSÄTTNINGAR I SKANDINAVIEN

Norrmannen Karsten Kramp har skrivet om tresidiga stensättningar, men han har glömt de tresidiga stensättningarna i Dalarna och Härjedalen.

Läsa mer:

http://www.vikingetidenskonger.dk/wp-content/uploads/Trekgrav.pdf

DET VAR MÄNNISKAN SOM UTROTADE MAMMUTEN


Det var människan som utrotade mammuten för cirka 10 000 år sedan. Eftersom mammuten försvann både i Nordamerika och i Eurasien har arkeologer tolkat att de dog av en naturkatastrof.

År 2010 gjordes 14C-prover på mammutben från Wrangel ön i Artiska oceanen norr om Ryssland som visade på en av 3 685 år, det vill säga 1685 f. Kr. Det vill säga det fanns mammuter under bronsåldern.

Naturhistoriska riksmuseet 2012-03-22. Pressmeddelande. Mammutens utdöende orsakades inte av inavel

http://www.nrm.se/sv/meny/press/pressmeddelanden/ar/2012/mammutensutdoendeorsakadesinteavinavel.16705.html


DET SAMISKA STENÅLDERSJÄGARSAMHÄLLETS VINTERBOPLATSER


Från samernas språkliga urhem vid Onegasjön över övre delen Fennoskandinaviska halvön ned till Fläckebo i Västmanland finns nedgrävda boplatsvallar för främst vinterboendet.

Arkeologen Ylva Sjöstrand menar att de samiska (min benämning) jägarstensåldersjägarna blev mer bofasta när man uppförde nedgrävda hyddor för främst vinterboende, då man uppförde älgjaktgropar och hällmålningar i boplatsvallarnas närhet. Dessutom hällristningar vid berg och vid hällar vid vattenbrynet där de flesta motiven är älgar.

– Älgens roll gjorde att man blev låst i landskapet, att de här olika lämningarna, som kretsade kring älgen, var tvungna att underhållas, och att de krävde kontinuitet och organisation, säger Ylva Sjöstrand, arkeolog vid Stockholms universitet.

Svanelid, Tobias 2012-04-20. Älgjakt formade samhället på stenåldern

Sveriges Radio Vetenskap & Miljö

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5069994


Sjöstrand, Ylva 2011. Med älgen i huvudrollen: Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:455113


EN 5300 ÅR GAMMAL PILBÅGE BERÄTTAR OM KONTAKTER MELLAN TVÅ FOLK?

Vid en forntida havsvik för 5300 år i Uppland har arkeologer funnit världens äldsta tvåvedsbåge.

”Fyndet är mycket intressant då det är av en typ som främst associeras till norra och östra delen av Skandinavien. I detta perspektiv är bågen intressant för diskussionen kring kontaktområden och kulturell tillhörighet för människorna på de neolitiska kustboplatserna i östra Sverige”, skriver arkeologen Niclas Björk på Riksantikvarieämbetes UV-blogg


Björk, Niclas 2012-04-05. Stenålders pilbåge från Gräsbo i Uppland. Riksantikvarieämbetets UV-Blogg.

http://www.uvblogg.se/wordpress/stackbo-hamra/varldens-aldsta-tvavedsbage/2012/04/05/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=varldens-aldsta-tvavedsbage

DEN ÄKTA STENÅLDERSKOSTEN


Vad åt de äkta stenåldersbönderna för mat håller arkeologstudenter från Göteborgs universitet, ledd av arkeologen Tony Axelsson, ta reda på vid Karleby, utanför Falköping, i Skaraborgs län. Det är här stenåldersbönder har byggts flest gravminnen i form av gånggrifter i Sverige, fast det bara en bråkdel jämfört med Danmark.

- Det finns indikationer på att man haft djur som man hämtat ganska långt ifrån Falköping, och det tyder ju på kontakter eller utbytesnätverk, sade arkeologen Tony Axelsson till Sveriges Radio P4 Skaraborg

Prytz, Jens 2012-04-16. De gräver fram stenålderns lunch. Sveriges Radio P4 Skaraborg.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5067762


EN AV DE ÄLDSTA STENÅLDERSBONDEBOPLATSERNA I EUROPA FUNNEN


En av de äldsta stenåldersbondeboplatserna är funna i Albanien.

ScienceDaily.com 2012-04-16..One of Earliest Farming Sites in Europe Discovered.

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120416113013.htm


RUNOR FUNNA PÅ EN KAM DATERAT TILL 150 e.Kr.

På en kam från Saxon-Anhalt har man funnit runor där det står ”KAMA” på.


2012-04-13. Scientists find runes on ancient comb.

KVINNLIGA GLADIATOR SLOGS BARBRÖSTADE

En liten statyett föreställande en kvinnlig barbröstad gladiator som höjer en arm upptäcks.


2012-04-17. Rare Ancient Statue Depicts Topless Female Gladiator.LiveScience.com

http://www.livescience.com/19729-female-gladiator-statue-rome.htmlFÖREMÅL FRÅN OSEBERGSSKEPPET HÅLLER PÅ ATT SMULAS SÖNDER


Läsa mer: Svensen, Kristin 2012-04-11. Osebergfunnet smuldrer opp

http://tb.no/kultur/osebergfunnet-smuldrer-opp-1.7174913?localLinksEnabled=falseVIKINGATIDA SILVERSKATT FUNNEN PÅ GOTLAND

Den andra vikingaskatten är funnen vid Stale i Rone socken på Gotland. Det första upptäcktes 1883 och bestod av över 1 200 mynt silvermynt, varav cirka, 460 brittiska, 145 danska och 600 tyska silvermynt.

Den skatt som upptäcktes 2012 är ännu oklart då den låg i en kopparkittel som var helt fylld och kommer undersökas inomhus.

Ehn, Linus 2012-04-12. Silverskatt på tio kilo. Gotlands Tidningar/helagotland.se

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7609024

Leino, Per 2012-04-12. Här spettade vikingar. Gotlands Allehanda/helagotland.se

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7608862


EN 25 KILO KOPPARSKATT FUNNEN VID BJÖRNÖBRON I VÄSTERÅS

1975 fann dykare i Västerås två säckar med kopparmynt, den ena vägde 11 kg och den andra 14 kg. Fyndet gjordes av ett-, två- och femöringar. Det är fortfarande en gåta var säckarna med kopparmyntet kom ifrån.


Läsa mer: signaturen MGL 2012.SNT 3 2012, sidan 59

VÄSTERÅS HISTORIA TVÅ GÅNGER I VECKAN

I Västerås kan befolkningen läsa om stadens historia två gånger i veckan. På måndagar skriver Anders Lif i Vlt i spalten ”Frågor om förr” om det gamla Västerås (endast i papperstidningen). På torsdagar skriver den förre fotografen Lasse Blom på Vlt, numera redaktör på Västerås Tidning, om gamla vykort från Västerås i spalten ”Västerås Förr och Nu”.

Anders Lifs blogg om det historiska Västerås:

http://anderslif.wordpress.com/

Västerås Tidning

http://www.direktpress.se/vasterastidning


UNIK BILDSKATT FRÅN F1 I VÄSTERÅS SKÄNKT TILL BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING

Vid flygflottiljen F1 på Hässlö i Västerås gjorde Ingemar Leijgård lumpen som fotograf i mitten av 1950. Nu har hans fotoalbum skänkts till Badelunda hembygdsförening.

I fotoalbumet finns unika bilder från personalen på F1, från markan, ett besök av dåvarande kungen Gustaf VI Adolf och unika flygbilder på Venom J33 på dagen och natten.

Läsa mer: Andersson, Sture 2012. Ingemar Leijgård, ivrig fotograf. Hässlöbladet Nr1 2012, sidan 12

UNIK BILDSAMLING I VÄSTERÅS STADSARKIV


Nere i Västerås Stadsarkivs källare finns en låda märkt ”Kamrer A. Ridners foton". Det gjorde journalisten Anders Lif så nyfiken att det blev inte en artikel om kamrer Arvid Ridner i Vlt, utan två.

Läsa mer: Lif, Anders 2012-04.02. En bankkamrer minns. Vlt

2012-04-16. Ridners fyrtiotal – en gång till. Vlt

Lif, Anders 2012. Bloggen Arvid Ridner

http://anderslif.wordpress.com/tag/ridner/


NY BOK OM JÄRNVÄGEN MELLAN GÄVLE OCH SALA


Den flitige fackbokförfattaren Olle Nilson har skrivit en bok om järnvägen mellan Sala-Gävle som blev klar 1901.

Läsa mer: Hovanta, Elise 2012-04-12. Sala-Gävle tur och retur. Västmanlands Nyheter, sid 12-13

FINSKA INBÖRDESKRIGET 1918


Tidskriften Folket i Bild skriver om finska inbördeskriget i aprilnumret 2012.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar