onsdag 1 februari 2012

Arkeologi & Historia februari 2012

BOK OM HÄLLRISTNINGAR FRÅN ÖSTVOLD I NORGE

David Vogt: Østfolds helleristninger, Universitetsforlaget februar 2012, isbn 978-82-15-01914-7
Läsa mer: Christensen, Arnfinn 2012-01-30. Tegn i stein- Forskning.no
http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311544

ARTIKEL OM HÄLLRISTNINGAR I FORNVÄNNEN 2011/3

Läsa mer: Wikell, Roger et al. Ostkustens första solhäst. Sid. 179-188
http://www.fornvannen.se/2010talet/fornvannen_2011.html

2012 POPULÄRT

Enligt mayakalender ska jordens under. 100 år sedan författaren August Strindberg dog, 100 år sedan Raul Wallenberg föddes, 100 år sedan OS i Stockholm och Finland tillhörde Ryska federationen, men i OS deltog de med en egen flagga och som nation.

POPULÄRT OM TITANIC

I år det hundra år sedan Titanic gick under. På auktionssajten Tradera såldes ett vykort på Titanic för över 2000 kr.

EN OKÄND SKEPPFÖRLISNING FÖR SVENSKA ÖGON SKEDDE ENDAST TVÅ ÅR EFTER TITANICS FÖRLISNING 1912 då flera hundra människor dog.

http://www.nrk.no/programmer/radio/radiodokumentaren/1.7932297

SVENSK SLAVHANDEL PÅ 1700 talet

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svenska-fartygen-fraktade-sexslavar

STENBERÄTTELSER FRÅN FINLAND

Leif Paulin skriver om ovanliga stenblock i Finland. Han skriver om ett skålgropsstenblock från Malax med 9 skålgropar, Jättekyrkor i Finland, stenlabyrinter, ljudande stenar om bland om dim stenar från Åland, om hällristningsplatsen vid Nousiainen med en skålgrop som omges av en cirkel, om stenbord (låga platta stenar som är uppallade) och i vissa platser i Österbotten går under namnet lappbord, med mera.
Själv fastnar jag för två ansiktsformade stenar (Murikan Education Centre, bakgård Taipaleenniemeltä utanför Tammerfors och en sten vid Varglyan i Pedersöre socken) och ett stenbord vid en sjö.

(Google översättning från finska till svenska blir inte speciellt bra)

Paulin, Leif 2012. Vanhan kansan kivikulttuuriperinne Suomessa osa 1.(Gamla stenar ett kulturarv i Finland. Del 1).http://www.sinikivi.com/15/hermeetikon-paakirjoituset/214-kiviset-totuudet-sinikivi-com.html
2012. Vanhan kansan kivikulttuuriperinne Suomessa osa .(Gamla stenar ett kulturarv i Finland. Del 2).http://www.sinikivi.com/15/hermeetikon-paakirjoituset/215-vanhan-kansan-kivikulttuuriperinne-suomessa-osa-ii.html

AVHANDLING OM BLAND ANNAT JOHANNITERORDEN I ESKILSTUNA

Johanniterordens kloster i Skandinavia 1291-1536.

Christer Carlsson 2008

http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/phd_hum/afhandlinger/2010/Christer%20ph%20d%20afhandling%202.pdf

BOKSERIEN ”SVERIGES RUNINSKRIFTER” INSKANNADE

Bokserien ”Sveriges runinskrifter” har nu till stora delar in skannats in och utlagda som pdf-filer, bland annat Västmanlands runinskrifter SRI Band 13 (1964).

http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/runstenar/digitala_sveriges_runinskrifter.html

RAPPORTER OM RUNSTENAR

Riksantikvarieämbetet gör egna rapporter om nyfynd och kontroll av runstenar. Rapporterna finner du här:
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/runstenar/rapporter_fran_runverksamheten.html

GÄVLEBORGS LÄNS MUSEUM LÄGGER UT RAPPORTER PÅ NÄTET

Här kan du läsa om samiska boplatser i Hälsingland, medeltida stockbåtar, m.m.

http://www.lansmuseetgavleborg.se/pages.asp?PageID=196&MenuID=1150

DEN FRANSKE KEJSAREN NAPOLEON BONAPARTEs DNA

Den franske kejsaren Napoleon Bonaparte DNA:s haplogrupper klara. Den manliga Y-Kromosonen tillhör haplogruppen E1b1b1c1* (E-M34*). mtDna tillhör haplogruppen H.

Läsa mer.

Gerard Lucotte, Thierry Thomasset, Peter Hrechdakian 2011. Haplogroup of the Y Chromosome of Napoléon the First. Journal of Molecular Biology Research
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jmbr/article/view/10609

Lucotte, Gérard 2010. A rare variant of the mtDNA HVS1 sequence in the hairs of Napoléon's family. Investigative Genetics 2010, 1:7

http://www.investigativegenetics.com/content/1/1/7

HUR VARMT VAR ERIK DEN RÖDES BADVATTEN

http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/310085


VILKEN FÄRG HADE HÄSTARNA PÅ JÄRNÅLDERN

Spross, Åke 2012-01-27. Variation i järnålderns hästfärger. UNT.se

http://www.unt.se/uppsala/variation-i-jarnalderns-hastfarger-1639538.aspx

HUNDEN TÄMDES FÖR 33 00 ÅR SEDAN

Läsa mer: Nikolai D. Ovodov, Susan J. Crockford, Yaroslav V. Kuzmin, Thomas F. G. Higham, Gregory W. L. Hodgins, Johannes van der Plicht. A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: Evidence of the Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum. PLoS ONE, 2011; 6 (7
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0022821

HUR SÅG DEN VÄSTNORSKA VIKINGAKVINNAN UT?

Läsa mer: Höyer, Jo 2012-01-18. Den vestnorske vikingkvinnen – hvordan var hun kledd? UIO.no
http://www.uib.no/universitetsmuseet/nyheter/2012/01/den-vestnorske-vikingkvinnen-hvordan-var-hun-kledd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar