tisdag 13 april 2010

ARKEOLOGISKA FÖRELÄSNINGAR PÅ INTERNET

Det har blivit allt populärare att videofilma arkeologiska föreläsningar och sedan lägga ut videoföreläsningen på Internet. Mycket bra initiativ tycker jag! Dels för att det kan vara svårt att ta sig till platsen för föreläsningen beroende på tid och boendeort. En annan fördel ur föreläsarens synpunkt är att man når till en större publik över hela världen. En nackdel ur föreläsarens och arrangörens synvinkel är om man turnerar med sin tema-föreläsning (kanske inte så mycket med arkeologiska föreläsningar) är att publiken sviker för att de redan har sett föreläsningen på nätet. Eller, också lockar det folk till föreläsningar för besökare som vill ställa frågar som har väckts i samband med att man tittade på föreläsningen på nätet.

Stockholms läns museum anordnade ett seminarium om ”Kultplatser” den 9 mars 2010. Nu finns de utlagda på Internet:

Vad är en kultplats? Andreas Nordberg, religionshistoriker & arkeolog, Stockholms läns museum.
http://www.stockholmslansmuseum.se/kulturhistoria/youtube-vad-ar-en-kultplats/
Spår av förhistorisk kult vid Estuna kyrka. Torun Zachrisson, arkeolog vid Stockholms universitet
http://www.stockholmslansmuseum.se/kulturhistoria/youtube-spar-av-forhistorisk-kult/
Helgö - mer än ett vi. Torun Zachrisson, arkeolog från Stockholms universitet.
http://www.stockholmslansmuseum.se/kulturhistoria/youtube-helgo/
Vi-platsernas väktare. Religionshistoriker Olof Sundqvist från Högskolan i Gävle föreläser.
http://www.stockholmslansmuseum.se/kulturhistoria/youtube-vi-platsens-vaktare/
Ortnamnen Götavi och Ullevi. Språkforskare Per Vikstrand från SOFI.
http://www.stockholmslansmuseum.se/kulturhistoria/youtube_gotavi-o-ullevi/
Lilla Ullevi. Ann-Mari Hållans, arkeolog från RAÄ UV Mitt.
http://www.stockholmslansmuseum.se/kulturhistoria/youtube-lilla-ullevi/
Götavi. Kenneth Svensson, arkeolog, Arkeologikonsult AB.
http://www.stockholmslansmuseum.se/kulturhistoria/youtube-gotavi-och-ullevi/


POPULÄR ARKEOLOGI HAR EN LÄNKSAMLING OM VIDEOR KNUTNA TILLARKEOLOGI OCH HISTORIA.

http://www.popark.nu/video/tips.html

STONEHENGE PÅ VIDEON PÅ NÄTET

Stonehenge-föreläsningen av den engelske arkeologen Mike Parker Pearson på Göteborgs universitet 2009 finns utlagt på internet med svensk text. Där han tar upp en arkeoastronomisk tolkning. Området där Stonehenge ligger finns det spår efter ytterligare flera hägnader av sten och trä. Bland annat den jättestora Woodhenge vid Durrington Wells. Sarsstensmunumentet vid Stonghenge och Woodhenge uppfördes samtidigt cirka 2500-2400 f. Kr. I Woodhenge tror man att de som uppfördes Stonehenge bodde. Spår efter hus har arkeologer funnit, 5 x 3 meter stora. Det kan vara uppemot 1000 hus innanför Woodhenge. Ingången i sydöst till Wooodhenge är den samme där solens första strålar for in vid vintersolståndet. Medan begravningsmonumentet Stonehenge for solens första solstrålar in vid vallens ingång i nordost vid midsommarsolståndet.
I Sverige är arkeologernas intresse för arkeoastronomi så gott som obefintlig. I Sverige finns hundratalet vallanläggningar från bronsåldern med tydliga markerade ingångar. Hittills har ingen arkeolog satt i samband att de kan ha ett samband med olika solstånd. Den bortgrävda vallanläggningen vid Odensala i Uppland hade två stora ingångar, en i sydöst och en i nordväst. Vilket kan ha haft ett samband med solens uppgång vid vintersolståndet. Vid vintersolståndet föddes solen på nytt, vilket kan ha ett samband med de döda som begravdes innanför vallen.
Stonehenge föreläsning av Mike Parker Pearson på Göteborgs universitet 2009:
http://www.gu.se/forskning/popularvetenskap/Tv__tidning__radio/Stonehenge/?mpOpts=00001

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar