tisdag 9 mars 2010

NYHETER OM BÖCKER

POPULÄR HISTORISK BOK OM UTGRÄVNINGAR AV E4:AN KLAR

Av sex stora arkeologiska rapporter har författaren Maja Hagerman gjort en populär historisk bok.
Hagerman, Maja 2011: Försvunnen värld
http://www.majahagerman.se/frsvunnenvrld.php
Hagerman, Maja 2011: Metaller och människor. OM UTGRÄVNINGEN I SOMMARÄNGE SKOG . Försvunnen värld
http://www.majahagerman.se/documents/Metallerochmanniskor.pdf
Hasselmo, Margareta 2011-05-26. Riksantikvarieämbetets K-blogg
http://www.k-blogg.se/2011/05/26/ny-bok-forsvunnen-varld-av-maja-hagerman/#more-6164

Läsa mer om: Arkeologi E4 Uppland. Studier

Stenåldern i Uppland. Uppdragsarkeologi och eftertanke. Red N Stenbäck. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 1.) Uppsala 2007.
Att nå den andra sidan. Om begravning och ritual i Uppland. Red M Notelid. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 2.) Uppsala 2007.
Hus och bebyggelse i Uppland. Delar av förhistoriska sammanhang. Red H Göthberg. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 3.) Uppsala 2007.
Land och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv. Red. E Hjärthner-Holdar, H Ranheden & A Seiler. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 4) Uppsala 2007
Mellan himmel och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland. Red E Hjärtnner-Holdar, T Eriksson & A Östling. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 5.) Uppsala 2008
Mellan hav och skog. Högmossen, en stenåldersmiljö vid en skimrande strand i norra Uppland. Red N Björck & E Hjärthner-Holdar. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 6.) Uppsala 2008.

BOK OM BRONSÅLDERN I STOCKHOLM


”Skriften inleds med en översikt av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam över länets hällristningar, inte minst de som påträffats under senare år.Thomas Eriksson presenterar sin forskning om keramik i Mälardalen.Roger Wikell och Mattias Pettersson redogör för grävning av skärvstenshögar på Ornö och i Turinge. Två föredrag handlade om depositioner under bronsåldern.Susanne Thedéens föredrag handlar om demonstrativa depositioner, medan Martin Rundkvist ger ett landskapsperspektiv på bronsålderns offerplatser i Mälarområdet.Kjell Anderssons föredrag rör inventering och utgrävning i Sjurån i Uppland.Avslutningsvis berättar Jonathan Lindström bl a om bronsåldersbygder som en gång fanns på norra Mälarstranden och om fyndet av Granhammarsmannen.”

Saxat ur Stockholm läns museums hemsida

http://www.lansmuseum.a.se/projekt/seminarium-bronsalder/

NY BOK OM ARKEOLOGI


Efter succén med Arkeologiska upptäckter (2010), skriven av arkeologen Anna Lihammer, har hon nu skrivet en engelskspråkig arkeologibok.

”The Forgotten ones undersöker och analyserar det arkeologiska materialet från några mer eller mindre osynliga grupper i den svenska historien och visar hur arkeologin kan förändra de historiska berättelserna. Boken berättar om slummens invånare, resandefolket, människor som internerades i läger under andra världskriget, de landlösa på landsbygden samt människor som institutionaliserades på sinnessjukhus.”

Saxat ur pressmeddelande om boken

Läsa mer: http://www.kmmd.se/Aktuellt—Ny-bok/


BOK OM FORNTIDA GLAS

Arkeologen Kent Andersson har skrivit en bok om forntida glasfynd i Sverige från romartid till vikingatid.

Läsa mer: Svanberg, Fredrik 2010-09-29 Glas från romare till vikingar. Historiska museets blogg: Musuem nu.
http://blogg.historiska.se/museumnu/2010/09/29/glas-fran-romare-till-vikingar/


URGOTLÄNDSKA I EN NY BOK

I Gotländsk arkiv 2009 - Kvinnfolki skriver Gun Westholm nästan femtio sidor om gotländska och urgotländska kvinnor. Bland annat om flera urgotländskor från Ajvide på Gotland, där hon menar att “Igelkottflickan” och “Kvinnan med flöjterna” kan vara schamaner.

BÖCKER

Arkeologiska upptäckter (2010) är en bok skriven av Anna Lihammer, bland annat FoU-ansvarig vid Kulturmiljövård Mälardalen, utgiven på förlaget Historiska Media. Den ska (Har ej läst den själv) handla om platser som har grävts ut i Sverige bland annat ska utgrävningen i Tuna i Badelunda finnas med.
Läsa mer: http://www.kmmd.se/?id=1154

Joakim Goldhahn har skrivit boken Om krigens minne och att minnas krig – Hvidegårdsgraven revisited #2. Kalmar: Kalmar Studies in Archaeology V (2009) där han bland annat tolkar ”krigsscener” på hällristningar i Bohuslän och om graven från Hvidegård i Danmark.

Boken går att beställa genom : http://booksondemand.e-butik.se/?artnr=1653
Fler artiklar om hällristningar finns att ladda ned från Joakim Goldhahns hemsida: http://goldhahn.se/Publicerat.html

I årsboken Blick för Bergslagen 2009 skriver Jenny Holm om “Något om stenåldern kring Västerås” och Helmut Bergold om “Ängelsbergs bruk”

NY GUIDEBOK

Ekomuseum Bergslagen håller på att göra en ny guidebok som ska vara klar till sommarsemestern. 2010
http://www.ekomuseum.se/


ARKEOLOGER GER UT BOK

Arkeologerna bakom ”Arkeologiseminarie i Blankaholm” har funnit en bra lösning på artiklar från seminariet som är samlade i boken ”Forntiden längs ostkusten 1”. Istället för att lägga ut en massa pengar på tryckkostnader och veta hur stor upplaga ska tryckas har arkeologerna lagt ut tryckningen och försäljningen på ”books-on-demand”, det vill säga när en köpare köper en bok trycks boken upp.
Läsa mer: Papmehl-Dufay, Ludvig 2010-02-23. Forntiden längs ostkusten bok och seminarium. Bloggen: Arkeologi i Kalmar län.http://arkeologiikalmar.blogspot.com/2010/02/forntid-langs-ostkusten-bok-och.html
Arkeologi & Historia: http://booksondemand.e-butik.se/?cat_id=730&head_id=0

BOK OM VIKINGATIDA MYNT

Den Svenska Mynthistorien, Vikingatiden ca 995-1030
Läsa mer: http://www.numismatik.se/publikationer/pub_mynthistorien.php

SITUNE DEI 2010

http://www.sigtunamuseum.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar