onsdag 10 mars 2010

NYHETER OM ANUNDSHÖG OCH BADELUNDAANUNDSHÖGSRUNSTENEN PÅ BOKOMSLAG

Fotografen Anders Giedemarks foto på runstenen vid Anundshög, utanför Västerås, pryder framsidan av boken Språken i Sverige(2010).
Läsa mer: http://www.sna.se

RUNSTENEN VID ANUNDSHÖG

I Språktidningen oktober 2010 skriver runforskaren Marit Åhlén om runsten vid Anundshög, utanför Västerås, i artikeln ” Anunds bror vilar vid mäktig hög” (sidorna 60-61).

TUNABÅTEN STYCKAD

Båten från grav 75 från Tuna i Badelunda har styckats i sex delar, en del ska till Göteborg och fem delar ska till Hallstahammar. Det handlar om en ny konservering av båten, var av en del ska till Västsvensk konservering för tester innan resten av båten ska konserveras. Resten av båten förvaras vid länsmuseets magasin i Hallstahammar.

- Målet är att ställa ut Tunabåten igen, gärna i ett nytt regionalt sammanhang, sade Carl-Magnus Gagge, länsmusiechef på Västmanlands läns musuem, till Vlt.

Läsa mer: Linder, Dan 2010-10-01. De packar ner Tunabåten. Vlt Del1. sid 28.


HÄFTE OM ANUNDSHÖG

På midsommarafton 2010 var det världspremiär ute vid Anundshög, nordost om Västerås.
Ett välbehövligt informationshäfte (28 sidor) om Anundshög och dess närområde presenterades av Badelunda Hembygdsförening. Den är skriven av John Kraft, tidigare journalist och redaktör på lokaltidningen VLT. Fotografierna i häftet har tagits av fotografen Kjell-Åke Jansson och Västmanlands läns museum. Det är den första samlade informationshäftet som behandlar de viktigaste fynden och upptäckter i Badelunda socken som Anundshögen, skeppssättningarna, storhögar, tingsplatsen, runstenen, gravfältet vid Tuna, labyrinten vid Tibble och de senaste tjugo årens utgrävningar och upptäckter, dock ej utgrävningarna vid Jutekärret.
Häftet riktar sig först och främst till besökare och läsare som inte har någon, eller liten kunskap om Anundshögsområdet. Fast bilden på omslaget - en skeppssättning och Anundshögen - och häftets titel Folkvid reste alla dessa stenar blir missledande. Den som inte känner till Anundshögsområdet får ju accissioner till att det var Folkvid som reste en skeppssättning vid Anundshög. Sedan finns det påstående som jag inte håller med författaren John Kraft om:
"Hednatidens Västmanland var ett glasbefolkat land där alla livnärde sig som bönder." och "Både Anundshögen och Gryta hög är så stora att man kan förmoda att de är gravmonument över kungar som har härskat över hela Mälardalen och kanske ännu större område"
John Kraft avviker från arkeologen Alexander Sanmarks utpekade tingshög, den cirka 30 meter i diameter och cirka 2-3 meter höga gravhögen norr om de stora skeppssättningarna. Han menar efter att Anundhögen uppförts utspelades tingsförhandlingar på högens topp. Det finns en tingsförordning från 1417 från Isle of Man som beskriver tingsförhandlingen skedde ovanpå tingshögen. Johan Kraft skriver: "Snorre Sturlason har också en berättelse om en tingshög i Namsotrakten i Norge på 800-talet. Han beskriver hur den lokale småkungen ordnade sitt högsäte uppe på högen. Med lite fantasi kan man föreställa sig att Anundshögen använts på samma sätt i förhistorisk tid."
En rolig anekdot är hur John Kraft gjorde den mycket detaljrika uppteckningen av labyrinten i Tibble med över hundra stenar avbildade: "Första sommaren i Västerås brukade jag gå upp tidigt, cyklade ut till Tibble och ritade av labyrinten, ett par kvadratmeter stenrader varje morgon, innan jag gick till tidningen."
Teckningen är daterad den 20 augusti 1980. Själv har jag aldrig varit någon morgonmänniska.

GENVÄG TILL SALA. ELLER, AVFARTSLED TILL ANUNDSHÖG?

Västerås kommun vill bygga trafikplats Närlunda vid E18, öster om Västerås, så fort som möjligt. Trafikplatsen läge är nuvarande tunnel under E18 vägen mellan Anundshög och Irsta.
– En bra möjlighet att visa Anundshög, som är ett riksintresse och ett unikt monument, säger Håkan Johansson, strateg på stadsledningskontoret i Västerås till Vlt.
En dröm för turismen till Kafé Anund och Anundshög kan tyckas, men Badelunda hembygdsförening är kritisk till förslaget. De menar att avfartsvägen mer blir en genväg för bilister och långtradare som skall Sala, via Anundshög och Hökåsen, och andra som ska till Finnslätten och Tunbytorp i Västerås, och till Hökåsen och Tillberga.

Läsa mer: Bergström, Britt-Louise 2010-05-07 Ny väg lyfter gammal hög.http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.800713-ny-vag-lyfter-gammal-hog
Wässman, Ola 2010-05-07. Inget lyft för Anundshög. Vlt Del2, sidan 7http://vlt.se/asikter/debatt/1.823956-hembygdsforening-inget-lyft-for-anundshog
Fredriksson, Yngve 2010-05-07. Staden vill snabba bygget. Vlt.http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.824208-staden-vill-snabba-byggetOKÄND NEDTECKNING OM ETT GRAVFYND FRÅN BADELUNDA SOCKENJag fann en tidigare okänd nedteckning av en slump då jag höll på att släktforska. I "Statestik" G:1 för Badelunda socken för år 1799 står det:

Under grushämtning fanns en Urna, förmodligen från Brännåldern, . . .kring en alns djup under jordytan, gjord af jord bruk började den förvittra i fria luften. Fyld med aska och ben desutom kring Urnan ännu Kol och brandsot. Sådane fynd, icke ovanliga i Balunda ås, vore det lilla djupet under jordytan ovanligt; om man icke på stället kunde skönja, at en Sednare tiders Kitsligtut hade förstört högen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar