tisdag 9 mars 2010

NYHETER NORR OM DALÄLVEN

Arkiv 2009-

KVINNA FRÅN 500- TALET FUNNEN I SOLLEFTEÅ

http://www.murberget.se/om-museet/press/artiklar/1500-aaring-fraan-sollefteaa

JÄRNÅLDERSHUS UNDERSÖKS I HÄLSINGLAND

En platåhusgrund har grävts ut vid Hög i Hälsingland. Huset tycks ha brunnit. I ett av stolphålen har arkeologer funnit vävtyngder.

Bloggen Arkeologi Gävleborg. 2011-10-06. Vi fortsätter gräva järnåldershuset i Hög.
http://arkeologigavleborg.blogspot.com/2011/10/vi-fortsatter-grava-jarnaldershuset-i.html

Bloggen Arkeologi Gävleborg 2011-10-11. Vävtyngder i brunnet stolphål i Hög! http://arkeologigavleborg.blogspot.com/2011/10/vavtyngder-i-brunnet-stolphal-i-hog.html

FYRAR I VÄSTERBOTTEN

Om fyrar efter Västerbottens kust går det att läsa om i Västerbotten 2 2011

http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/VB/11_2_vasterbotten.pdf

GÄSTRIKLANDS ÄLDSTA BOPLATS

På 125 meter över havet på Trollberget vid Järbo i Gästrikland har arkeologer funnit spår efter en boplats. Då låg Trollberget vid stranden av det dåtida havet.– Allt tyder på att bosättningen är 9 500 år. Den redskapsteknologin som använts när knivbladen har tillverkats är typisk för den här tidsperioden och den kultur som fanns på norska västkusten, sade arkeologen Kjel Knutsson till Arbetarbladet.
Läsa mer: Haglund, Mari 2011-05-27. Boplats hittad i Järbo Kan vara en av de äldsta bosättningarna i Mellansverige. Arbetarbladet.
http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.3275100-boplats-hittad-i-jarbo


URHOLKAD STOCKBÅT FRÅN 1100-talet


En urholkad stockbåt funnen vid Långmyrsjön i Bjursåker socken i Hälsingland har daterats till 1100-talet.

Arkeologi Gävleborg. 2011-02-24. Tre stockbåtar från medeltiden!http://arkeologigavleborg.blogspot.com/2011/02/tre-stockbatar-fran-medeltiden.html


SPÅR EFTER DEN ANDRA VÅGEN AV BÖNDER I GÄSTRIKLAND

De första stenåldersbönder kom till Mälartrakten cirka 4000 f. Kr. Efter cirka 600 år slutade man med svedjejordbruket helt och livnärde till stor del på vildsvinsjakt/grisuppfödning, säljakt och fiske. Den andra vågen av bönder inträffade med den så kallade båtyxekulturen 2800-2300 f. Kr.Nu har arkeologer från Länsmuseet Gävleborg funnit spår efter svedjejordbruk vid Torsåker i Gästrikland från cirka 2400 f. Kr.– Det svajade till i knäna när vi fick resultatet, säger Katarina Eriksson. Nu finns det belägg för bofast befolkning tidigt i Torsåker. Människor som har haft bete och kreatur, sade arkeologen Katarina Eriksson från Länsmuseet Gävleborg till Gefle Dagbladet.Och fortsätter:– Jag tror att det under bronsåldern legat en stor­gård på platsen under lång tid, samma plats där kyrkan står i dag. Det kan vara samma familj som bott där.Hmmm. Det låter som en ganska vild gissning. Om det är ett tillfälligt nybygge på stenåldern eller de första bofasta bönder som 3000-3300 år senare dyrkar ”Tors åker” än så länge oklart. Inga kända registrerade bronåldersgravar finns närheten av Torsåker kyrka. Mycket lämpligt att peka ut en bebyggd plats för en bronsåldergård, men svårt att belägga utan undersökningar.

Läsa mer: Hildingsson, Lotta 2010-12-06 Torsåkersbor fanns redan för 4 000 år sedan. Gefle Dagblad.
http://gd.se/nyheter/hofors/1.2544894-torsakersbor-fanns-redan-for-4-000-ar-sedan
Arkeologi Gävleborg 2010-11-29. En smått sensationell datering.
http://arkeologigavleborg.blogspot.com/2010/11/en-smatt-sensationell-datering.html


MEDVETET BROTT MOT FORNMINNESLAGEN?


En kvinna i Matfors i Västernorrland grävde bort delar av en husgrundsterass trots anvisningar från länsmuseet påpekat att husägaren inte fick bygga där.

”Det har gjorts ingrepp i själva husgrundsterassen. Förutom de fysiska ingreppen har de om- och tillbyggnader som gjorts påtagligt och på ett mycket negativt sätt påverkat det pedagogiska och upplevelsemässiga värdet hos denna miljö”, skriver länsstyrelsen i Västernorrland i sin polisanmälan.

Eklund, Björn 2010-12-31. Byggde i fornlämningsområde. Dagbladet.se

http://dagbladet.se/nyheter/njurundamatfors/1.2617807-byggde-i-fornlamningsomrade-kvinna-anmals

ÄLDRE STENÅLDERN I GÄSTRIKLAND och DALARNA

Läsa mer: Bennström, Greger 2010. Kartläggning av den äldsta stenåldern i Dalarna. Dagverket Nr 3 2010. (sidan 7)http://www.dalarnasmuseum.se/dagsv32010.pdf

Nyman, Johanna 2010-09-03. Torsåker har fått en ny historia För 8 500 år sedan levde människor här med utsikt över öppna havet . Arbetarbladet.http://arbetarbladet.se/nyheter/hofors/1.2299156-torsaker-har-fatt-en-ny-historia


VAD STÅR DET PÅ RUNSTEN VID VALBO (Gs 13) I GÄSTRIKLAND?

Står det ”Och han dog i Tavastland när Bruse ledde landets ledung efter sin broder.” eller
”Och han dog i Tavastland när Bruse förde långspjut efter sin broder.”
Om det skriver Bert Åkesson i artikeln ”Att föra långspjut och bära kremasmata – ett östligt perspektiv på två runstenar från Gästrikland” i Infoartefact september 2010.

Läsa mer: http://www.infoartefact.se/fastaknappar/artiklar/artiklar62.html


ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN VÄSTERBOTTEN

http://www.sparfran10000ar.se/sparen-i-landskapet/rapporter


PÅ JAKT EFTER TINGS- OCH KULTPLATSER

Religionshistorikern Ulla Sundström letar efter tings- och kultplatser i Gävleborgs län.
– Egentligen tror jag att Solberg kan ha varit det riktiga Wijet. Här ser ni stenarna lagda i ring runt platån, och härifrån har man utsikt över hela bygden. Offerlunden, Lundåker, ska ligga häromkring, säger Ulla Sundström till Arbetarbladet.
Läsa mer: Källström, Ulrica 2010-05-14. De söker tingplats från vikingatiden. Arbetabladet.http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2025837-de-soker-tingsplatsen-fran-vikingatiden


HISTORISKA HÄLSINGLAND

Är en nybildat ekonomisk förening som satsar kulturarvsturism.
Sundberg, Agneta 2010-04-09. Historia ska locka turister till Hälsingland. P4 Gävleborg.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=3615106

ARKEOLOGI GÄVLEBORG

Arkeologerna på Länsmuseet Gävleborg har en egen blogg:
http://arkeologigavleborg.blogspot.com/

BONADEN FRÅN ÖVERHOGDAL NYDATERAD

Nya C14-dateringar av Överhogdalsbonaden visar att alla fem delar av bonaden är samtida, till 1040-1170 e. Kr.

– Nu vet vi att de vävdes alldeles i slutet av vikingatiden, i brytningen mellan vikingatid och medeltid, mellan asatro och kristendom, säger arkeologen Anders Hansson på Jamtli till Länstidningen.

Läsa mer: Länstidningen. 2010. ”Nya” rön om de gåtfulla vävarna.
http://ltz.se/nyheter/1.1742104

AVHANDLING OM SPADFORMIGA JÄRN

Marta Lindeberg har skrivit en avhandling ”Järn i jorden” om de spadformiga ämnesjärn från Jämtland, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland. Hon menar att de spadformiga ämnesjärnen har fått sin form från holkyxan.

Läsa mer: Svensk Historia.se 2009-11-01. Marta Lindeberg: Järn i jorden. Spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland. Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.Läsa mer. Svensk Historia.se
http://www.svenskhistoria.se/forskning.aspx?newsid=2279
Ladda ned avhandlingen här:
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:226978/FULLTEXT01

ARKEOLOGI NORR 11 (2009)

Sven-Donald Hedman
Gammal-äldre-äldst. Något om
Norrbottens mesolitikum ............................................................................... 1
Ola George
Guldålder i Para. Ett folkvandringstida
gravfält vid Ångermanälven ......................................................................... 23
Peter Persson
Centralorter i Västernorrland under järnåldern ........................................ 53
Per H. Ramqvist
Hampnäs-toften. Tradition eller förnyelse? ............................................... 93
Lars Liedgren & Lars Östlund & Torbjörn Josefsson
Samisk byggnadskultur - timrade kåtor
och exemplet Bläckajaure ............................................................................ 115
Anders Huggert
Guldsmide i senmedeltidens Umeå ........................................................... 145
Kaisa Lehtonen
Etukämppä i Euraåminne. En bas för säljagare och
fiskare på stranden till den forntida Paneliaviken ................................... 159
Kurt A. West & Rabbe Sjöberg & Runar Nieminen
Stenkompassernas ålder i Österbottens kustlandskap ........................... 181
Läsa i pdf: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:275368/FULLTEXT01

ETT RÖSE MED STENKAMMARGRAV UTGRÄVT I BJÄRKÅ I VÄSTERNORRLAND

En hög, cirka 19 meter i diameter och som högst två meter, med en stenkammargrav har grävts ut i Bjärkå i Västernorrland. I graven låg manschettknappar i silver förgyllda med guld, en sölja, en pincett och tygrester.– Det kan tyda på att den döde hade en högre social ställning, säger arkeologen Ola George till Allehanda.se

Läsa mer: Jörgen Sundin Ovanligt fornfynd i Björkå.
http://allehanda.se/start/solleftea/1.1401815
George, Ola 2009-10-09 Kammargrav utgrävd i Björkåbruk. Murbergethttp://www.ylm.se/artiklar.aspx?id=211&aid=390

AVHANDLING OM FÄBODAR

Fäbodväsendet 1550–1920. Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem
Jesper Larsson

Läs och ladda ned avhandlingar här:
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00002115/01/larsson_j_091002.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar