fredag 19 mars 2010

ANUNDSHÖG OCH GAMLA UPPSALA

Hotade riksintresseområden: Anundshög med Badelundaåsen och Gamla Uppsala.

Hur stort värde och skydd har landets riksintresseområden? Två av Sveriges mest kända fornlämningsområden, Anundshögsområdet utanför Västerås och Gamla Uppsala, är hotade.
Ser man på politikernas intresse för två av landets viktigaste fornlämningsområdena verkar de inte stå högt i kurs. I Västerås styr Miljöpartiet tillsammans med de borgliga partierna. Här vill man flytta ridhuset från Hamre till att ligga intill Badelundaåsen och ridlederna ska gång igenom riksintressanta fornlämningsområdet vid Anundshögsområdet och Badelundaåsen.

LÄNSSTYRELSEN KRITISK TILL BYGGE PÅ RIKSINTRESSEOMRÅDE

Länsstyrelsen i Västmanland är kritisk till ett ridhusbygge på riksintresseområdet kring Badelundaåsen och Anundshögsområdet.

-Hela området har en väldigt lång förhistoria. Hela åsen är full med gravar och gravfält, och i åkermarkerna runtomkring har boplatserna legat. Senare års undersökningar har också visat att det här går längre tillbaks i tiden än vi har vetat. Det spänner åtminstone från 1100 före Kristus till år 500 efter Kristus, säger Ulla Bergqvist, arkeolog på länsstyrelsen till Tvärsnytt-

-Det skulle vara önskvärt om kommunen kunde hitta en lokalisering utanför riksintresseområdet, säger Magnus Johansson, handläggare på länsstyrelsen till Tvärsnytt.

GAMLA UPPSALA

I Uppsala vill man bygga ut Ärna flygplats för civilflyget, vilket kommer leda till ökat buller vid Gamla Uppsala. Arkeologen Magnus Alkarp är kritisk till Uppsala Airport AB:s planer på utbyggnad vid Ärna. Han skriver i en debattartikel i UNT:

”Nyare forskning indikerar att just det område där Uppsala Airport AB vill bygga sina terminaler och sina parkeringsplatser är en synnerligen högintressant del av komplexet Gamla Uppsala.”

Och fortsätter:

”När jag visar planerna för utländska arkeo­loger och historiker tappar de hakan. Ingen annanstans i världen hade detta förslag tagits på allvar.”

Läsa mer: Alkarp, Magnus 2010-03-18. Ärna ett hot mot Gamla Uppsala. UNT
http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=2-AV_ID=1027211,00.html
Nilsson, Mårten & Helgesson, Lisa 2010-03-19. Ja till civilt flyg. SR P4 Uppland
http://www.sr.se/uppland/nyheter/artikel.asp?artikel=3568541
Aziz, Linda 2010-03-18. Ridskola på förhistoriskt område? SVT Tvärsnytt.
http://svt.se/2.96110/1.1931882/ridskola_pa_forhistoriskt_omrade?lid=senasteNytt_1861886&lpos=rubrik_1931882
Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning, Öp 62
http://www.vasteras.se/bobygga/planerpagaende/Sidor/oversiktsplanforbadelundaasenochridanlaggningop62.aspx
Västerås Stad. Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning November 2009 Stadsbyggnadskontoret. ÖP 62 Dnr: 08:10186-BN 540
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/ÖP62_samrådsversion6_lågupplöst.pdf
Läsa mer: Jensen, Ronnie 2009. Riksintresseområdet Badelunda U25. En kulturhistorisk fördjupningsstudie. Västerås Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands länKulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:65
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/bilaga%205_kulturmiljörapporten.pdf
M I L J Ö - O C H P R O J E K T E R I N G S B Y R Å N . 2009. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning Bevarande- och utvecklingsplan
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/Bilaga%204_MKB%20med%20bilagor.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar