lördag 10 oktober 2009

NYA BEVIS PÅ ATT DET BODDE TVÅ FOLK

PÅ STENÅLDERN PÅ ÖLAND

I Forskning & Framsteg 7/09 lägger forskare från Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet nya bevis att två olika folk bodde på Öland cirka 3000 f.Kr. De har studerat kol- och kväveisotoper från skelett från gånggriftsbyggare och skelett från gropkeramiska gravfält och resultaten visar att de begravda i gånggrifterna har i högre utsträckning ätit kött från landdjur, medan de döda från gropkeramiska gravfältena till största delen ätit säl. Tidigare studier av mtDNA av skelett har visat samma sak. I Populär Arkeologi 3/2008 skriver Per Persson:

Av de öländska gropkeramikerna som är med i undersökningen har fyra sekvenser som återfinns bland gropkeramiker på Gotland. Det är ett starkt argument för att de kommer från samma population. De fem trattbägarindividerna från Resmogånggriften har däremot sekvenser som inte förekommer varken hos gropkeramiker eller från de i den västgötska gånggriften.

Vilka haplogrupper som de öländska skeletten bär är inte officiellt redovisade. De från Gotland finner Du på den här länken: Förhistoriskt DNA Tabell http://www.buildinghistory.org/distantpast/ancientdna.shtml

Läsa mer:

Persson, Per 2008. arkeologisk dna forskning. skeletten ger nya svar. Populär Arkeologi 3/2008
Lidén, Kerstin & Eriksson, Gunilla. 2009. Mångkultur redan på stenåldern. Forskning & Framsteg 7/09.
Linderholm, Anna. 2008. Migration in Prehistory. DNA and stable isotope analyses of Swedish skeletal material. http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=7479.
Malmström, Helena et al. 2009. Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)01694-7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar