tisdag 1 september 2009

SCHAMANER OCH HÄLLMÅLNINGAR 1

HÄLLMÅLNINGSARTIKEL PÅ INTERNET

Nu finns den finske hällmålningsforskaren Antti Lahelmas avhandling(?) ” A Touch of red” om finska hällmålningar i Finska Fornminnesförening skriftserie Iskos 15 (2008) på Internet:

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/36402/atouchof.pdf?sequence=1

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/36402/appendic.pdf?sequence=2

Lahelma koncentrar mycket på att många bildmotiv på hällmålningar föreställer en schamans resa till exempel Juusjärvi (sid 53. fig 25) där en schaman tar en fisk som hjälpdjur med på sin resa och en fallande människa som slutet på dennes schamanresa. Liknande exempel ”på fallande människa” är bildtolkningar på hällmålningsmotiven från Väriokallio och Kolmiköytisienvouri (fig 26 och 27, sid 55).
Lahelma finner likheter mellan hällmålningars bildmotiv och nedteckningar om samer till exempel ur Historia Norvegiae från 1100-talet, skriftliga källor om samer från 1700-talet, bilder på samiska nåjdtrummor och från Kalevala en strof om ”renens födelse” (en märklig översättning från finskan till engelska av Markku Korteniemi).
Antti Lahelmas slutsats är att man inte kan knyta bildinnehållet på hällmålningar till totemism och jaktmagiska riter, vilket har kritiserats av Helena Günther i artikeln ”Problemen med schamanistiska tolkningar av de nordfennoskandiska hällbilderna” i Fornvännen 2009/1, Sid. 17-32 http://www.fornvannen.se/

Den 26-27 september 2009 hålls ett hällmålnings- och hällristningsseminarium ”Rödockrarummet II - Arkeologihelg i Näsåker i Ångermanland". Arkeologen Kalle Sognes berättar om likheten mellan älgristningar och kontakter mellan Tröndelag i Norge och Jämtland/Ångermanland i Sverige, den finske hällmålningsexperten Pekka Kivikäs berättar om Värikallios hällbildsfält, arkeologen och religionsvetaren Helena Günther berättar om ”Älgkon hällbildsforskningen - en förbigången historia”, plus några ytterligare föreläsare

Läsa mer http://web.telia.com/~u21604992/pa_gang.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar