torsdag 17 september 2009

NÄMFORSEN

NY AVHANDLING OM NÄMFORSEN

En ny avhandling behandlar boplatser och hällristningarna kring Nämforsen där det finns tusentals viltristningar.

Käck, Jenny 2009. Samlingsboplatser?: En diskussion om människors möten i norr 7000 f Kr - Kr f med särskild utgångspunkt i data från Ställverksboplatsen vid Nämforsen
STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS UMENSIS 24
Läsa mer och ladda ned avhandlingen:
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:174707

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar