söndag 27 september 2009

MEDIAKRIGET

MELLAN GENETIKER OCH ARKEOLOGER

"Svensk pseudovetskap om mitokondrier", skrev en bloggare om artiklar och bloggar om rapporten "Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians" (2009)

Det råder fullt krig i medierna mellan genetiker och några arkeologer. Ena parten använder radion och tidningar, och den andra parten använder främst av bloggar. Flera utspel av docent Anders Götherström vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet i olika medier de senaste åren har skapat konflikt med några arkeologer med stenåldern som specialitet. En del av studien går ut på att som referens använder studier av mtDNA från nutida befolkning med förhistoriskt DNA. En arkeolog skriver på sin blogg:

Man måste paradoxalt nog utgå från att det finns en viss "typisk" genuppsättning som definierar "svensk". Det har man gjort genom att göra ett litet urval ur den nutida befolkningen, i Norge och i Uppland om ni vill veta, som har rätt efternamn, bor på rätt ställe och som inte har något konstigt efternamn i släkten 3-4 generationer bakåt.

Ett uttalande som inte stämmer. Studien av nutida mtDNA gjordes av Tuuli Lappalainen: "Population Structure in Contemporary Sweden—A Y-Chromosomal and Mitochondrial DNA Analysis" (2008). Blodet som analyserades var från PKU korten från nyfödda 2003 och de fick inte veta något om föräldrarnas bakgrund. Vilket resultat visar att många barn har mtDNA som liknar de man finner bortom Europa.
Alla vet att när inlandsisen drog tillbaka från Fennoskandinaviska halvön så följde människor efter och blev de första invandrarna. I stort sett så länge arkeologin funnits, eller dåtida fornforskning, har det funderats och skrivit åtskilliga artiklar och böcker om hur Skandinavien befolkades. De senaste böckerna är Arkeologi i Norden (1999) och Stig Welinders Sveriges Historia. 13000 f. Kr.– 600 e. Kr (2009). När genforskaren Anders Götherström sade det här i en intervju i UNT:

- Syftet är bland annat att utröna varifrån invandringen till Skandinavien kan ha skett. Nu vill vi ha reda på mera exakt varifrån vi kommer.

Så blev det ramaskri bland vissa svenska arkeologer!? Vad är skillnaden? DNA-forskning är ju ett komplement till arkeologin. Sedan ska man inte lita genetikernas tolkningar. Det bästa är ju om man själv (som arkeolog och andra intresserade) lär sig läsa koderna för olika haplogrupper och försöka göra egna tolkningar av materialet. Vill man inte använda nutida referensgruppers haplogrupper, så kan man ju använda de material som finns om förhistorisk DNA. Hade man varit nyfiken som arkeolog, så finns det mtDNA-undersökningar från ett gravfält med trattbägarkeramik i Tyskland där man kan utläsa att "jordbrukare" har gift in sig i en "jägar- och samlarfamilj".
Jordbruket och boskapsskötseln tog olika vägar in i Skandinavien, invandring av jordbrukare, ingifte i jägare- fiske- och samlarbefolkning och tekniköverföring.

Vad berättar Helena Malmström med flera om förhistoriskt mtDNA från skelett i gångrifter från Västergötland och skelett från tre gropkeramiska gravfält från Gotland? Det kanske jag tar upp någon gång i framtiden. . .

Läsa mer: Malmström, Helena et al. 2009. Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians. Current Biology Volume 19
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)01694-7
Helena Malmström, M. Thomas P. Gilbert, Mark G. Thomas, Mikael Brandström, Jan Storå, Petra Molnar, Pernille K. Andersen, Christian Bendixen, Gunilla Holmlund, Anders Götherström, and Eske Willerslev 2009. Supplemental Data Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians. Current Biology, Volume 19
http://download.cell.com/current-biology/mmcs/journals/0960-9822/PIIS0960982209016947.mmc1.pdf
Löfgren, Emma 2009-09-25 Invandring skapade skandinaver. DN.http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/invandring-skapade-skandinaver-1.960390
Spross, Åke. 2009-09-24 Stenåldersjägare inte våra förfäder UNT.
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=960914,00.html?
Larsson, Åsa M. 2009-09-26. Förfäder och munväder. Ting och Tankar.
http://tingotankar.blogspot.com/2009/09/forfader-och-munvader.html
2009-09-27. Klyftan mellan texten och pressmeddelandet. Ting och Tankar.
http://tingotankar.blogspot.com/2009/09/klyftan-mellan-texten-och.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar