onsdag 23 september 2009

DNA OCH ARKEOLOGI

JÄGARE & BÖNDER PÅ STENÅLDERN

Är du bärare av mtDNA U4 eller U5 är det stor sannolikhet att din anmoder fanns vid Mellaneuropa före istidens slut, cirka 11 000 f. Kr. Där levde familjen som jägare, fiskare och samlare. Är du bärare av N1a eller H så är det stor sannolikhet att din anmoder var boskapsskötare och jordbrukare i Anatolien och deras ättlingar vandrade upp mot sydöstra Europa och senare in i Centraleuropa.

- Analys av forntida DNA från skelett visar att Europas första jordbrukare inte var ättlingar till de människor som bosatte sig i området efter reträtt isen. Istället tidiga uppfödarna sannolikt vandrat in i stora områden i centrala och östra Europa ungefär 7.500 år sedan, vilket domesticerade växter och djur med dem, säger DNA-forskaren Barbara Bramanti från universitetet i Mainz i Tyskland till ScienceDaily.com

I Barbara Bramanti med flera DNA-undersökning av skelett från tjugotvå personer tillhörande jägare- och samlarbefolkning från 13 400 - 2 300 f. kr. bar fjorton U5, två U4 och två ospecificerade U, vilket utgör cirka 82 procent av de undersökta. De övriga fyra låg i samma gravfält från Ostrof och de bar haplogrupperna J, K och T2e. Tidigare DNA-undersökningar från skelett av neolitiska jordbrukare i Centraleuropa har man ej funnit haplogrupperna U5 och U4.

Läsa mer:
Dienekes' Anthropology blog 2009-09-03. Central European farmers not descended from local hunter-gatherers (Bramanti et al. 2009)
http://dienekes.blogspot.com/2009/09/central-european-farmers-not-descended.html
Bramanti et al 2009. Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe’s First Farmers
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1176869
Roach, John 2009-09-03. Europe's 1st Farmers Were Segregated, Expert Immigrants. National Geographic News.
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/09/090903-europe-first-farmers.html
ScienceDaily.com 2009-09-04. Europe's First Farmers Were Immigrants: Replaced Their Stone Age Hunter-gatherer Forerunnershttp://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090903163902.htm
Linderholm, Anna 2008. Migration in Prehistory : DNA and stable isotope analyses of Swedish skeletal material. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-7479
Larsson, Åsa M. 2009-05-25. Genetiken går vilse i kulturen http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_2944791.svd
Welinder, Stig 2009. Sveriges Historia. 13000 f. Kr.– 600 e. Kr. Norstedts förlag.
Tervalampi, Jouni 2009. Hur befolkades Fennoskandia? Arkfoto 2009 nr 2.
http://medlem.spray.se/jaaaaa/Arkfoto2009nr2.doc

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar