torsdag 20 augusti 2009

STORHÖGEN I ARBOGA

STORHÖGAR VID VATTENLEDER

I Årsbok 2008. Hembygdsföreningen Arboga Minne skriver Lennart Stenfelt om storhögen vid Arboga (raä 8), som är 20 meter i diameter och 2 meter hög. Stenfelt har upptäckt att det finns en teckning av Johan Lohman från 1745 där står det under den avtecknade högen: ”Aliholms Hög i gärdes wreten.” På teckningen finns det en rest sten på toppen av kullen. Högen ligger intill Arbogaån. Storhögar intill vattenleder är ganska vanliga. Intill Kolbäcksån vid Kolbäck finns en storhög, 20 meter i diameter och 2 meter hög (Kolbäck raä 220). Högen vid Arboga uppfördes troligen för att de som kom roende eller paddlande ned- och uppför Arbogaån skulle se högen. Den markerade här bor en släkt med status.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar