måndag 24 augusti 2009

STORHÖGAR 3

TARA, SCONE och ANUNDSHÖGSOMRÅDET

Arkeologerna Alexandra Sanmark och Sarah Semple skriver i uppsatsen ”Places of Assembly: New Discoveries in Sweden and England” i Fornvännen 2008/4 om tingsplatser och tinghögar. Där redovisas utgrävningsresultat främst från tingshögen vid Aspa Löt i Södermanland och ”möteshögen” vid Scutchmer Knob i England. Tingshögen vid Aspa Löt är 30 meter i diameter och 4 meter hög, med avplanad topp, och ligger i en svacka. Några meter öster om Tingshögen går den gamla Eriksgatan. Den påminner lite om tingshögen i Dingtuna socken i Västmanland som ligger ett par meter söder om Eriksgatan och på norra sidan om Eriksgatan finns en liten höjd och som sluttar ned mot Eriksgatan. Dingtuna är Västmanlands runtätaste socken. Vid undersökningar vid tingshögen vid Aspa Löt drog man schakt runt tingshögen men fann inget av arkeologiskt värde.Tyvärr, gjorde man ingen undersökning av själva tingshögen. Frågan är fortfarande olöst om det är en gravhög eller en tom uppbygd tingshög.Högen vid Scutchmer Knob i England var ursprungligen konformad, 43 meter i diameter, med en avplanad topp. Den ligger intill den förhistoriska vägen Ridgeway. Här har arkeologorna funnit fynd som sträcker sig från bronsåldern och framåt. Även Anundshög nämns, men av artikeln kan man utläsa att den skrevs före innan arkeologerna gjorde sin undersökning vid Anundshög i augusti 2008. Om Anundshög har Sanmark och Semple skrivit i artikeln ”tingsplatsen vid Anundshög” i Populär Arkeologi 4/2008. Arkeologerna Alexandra Sanmark och Sarah Semple menar att Anundshög, Tara på Irland och Scone i Skottland är unika platser och kan inte jämföras med andra undersökta tingsplatser.Tara kullen - ”Hill of Tara” är 318 x 264 meter stor och är av Irlands mest kända fornlämningsområde. På Moot Hill vid Scone i Skottland var platsen där konungariket Alba valde sina sina kungar cirka 900-1286.

Läsa mer: Sanmark, Alexandra och Semple, Sarah 2008. Places of Assembly: New Discoveries in Sweden and England. Fornvännen 2008/4. Sidorna 245-259

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar